ข่าวภูเก็ต » ขนส่งภูเก็ตให้ความรู้ผู้ประกอบการ-พนักงานขับรถบัสในเส้นทางเขาป่าตอง

ขนส่งภูเก็ตให้ความรู้ผู้ประกอบการ-พนักงานขับรถบัสในเส้นทางเขาป่าตอง

5 พฤศจิกายน 2019
359   0

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตจัดสัมมนาให้กับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถ เรียนรู้เทคนิค “ขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตองอย่างปลอดภัย และการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) จังหวัดภูเก็ต” สร้างความเชื่อมั่นการเดินทาง

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2562 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “เทคนิคการขับรถบัสโดยสารในส้นทางเขาป่าตอง อย่างปลอดภัยและการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) จังหวัดภูเก็ต” พร้อมมอบสื่อวีดีทัศน์ให้แก่สมาคมและผู้ประกอบการขนส่ง โดยมีนายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ธชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการขนส่ง และพนักงานขับรถ เข้าร่วม ณ ห้องบุหงา 1-3 โรงแรมเอทู พลรีสอร์ท ภูเก็ต

นายสุพจน์ รองเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ทำรายได้ด้านการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเยือน คือ หาดป่าตอง เส้นทางที่จะใช้เดินทางไปหาดป่าตอง ล้วนเป็นเส้นทางที่ต้องขึ้นลงเขา มีความลาดชัน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อันจะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถบัสโดยสารรับ – ส่งนักท่องเที่ยว

การสัมมนาผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้จัดให้มีขึ้นนี้ นอกจากเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุของรถบัสโดยสารตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ตแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางที่สะดวกและมีความปลอดภัยด้วยการยกระดับมาตรฐานการบริการรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus)ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะไม่ใช่ผู้ที่ทำหน้าที่เพียงแค่รับส่งผู้โดยสารเท่านั้น แต่เป็นบุคคลสำคัญคนแรกที่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว การให้คำแนะนำ ดูแล มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวดุจญาติมิตร จะสร้างความประทับใจ และสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยแก่ผู้มาเยือน ทำให้เป็นที่กล่าวขวัญในทางที่ดี และกลับมาเยือนภูเก็ตอีกครั้ง

 

 

 

 

 

นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัดสัมมนาครั้งนี้ ว่า ปัจจุบันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุกับรถบัสโดยสารสาธารณะ ที่นำนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตมีอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเส้นทางที่จะไปยังหาดป่าตอง โดยสามารถเดินทางได้ถึง 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกะรน -ป่าตอง, กมลา -ป่าตอง และกะทู้ -ป่าตอง บนถนนพระบารมี ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด และมักเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งรถส่วนบุคคลมาโดยตลอด ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการขนส่ง จะต้องเรียนรู้ถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อร่วมกันป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางขึ้นเขาป่าตองต่อไป เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุของรถบัสโดยสาร ตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ต สร้างการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกในการเตรียมความพร้อมด้านรถและคนขับรถ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการบริการรถโดยสารสาธารณะ ด้วยการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณภาพการให้บริการสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

โดยวันนี้มีผู้เข้าร่วม 30 บริษัท และมีผู้สนใจที่จะเข้าร่วม Q-BUS แล้ว 7 ราย ผู้ที่จะได้รับการรับรอง Q-BUS จะต้องทำในเรื่องต่างๆ ดังนี้ เช่น จะต้องมีการบริหารแบบองค์กร พนักงานขับรถต้องได้มาตรฐาน รถต้องได้มาตรฐาน ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมาก่อน ซึ่งผู้ที่ได้รับ Q-BUS จะได้รับสิทธิพิเศษหลายอย่าง เช่น การตรวจสภาพรถจากปีละ 2 ครั้ง เหลือตรวจปีละครั้ง นอกจากนั้น ยังจะได้ประชาสัมพันธ์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และรวมถึงสิทธิพิเศษในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

นายบัญญัติ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีรถบัสโดยสารที่จดทะเบียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง มีมากถึง 12,000 คัน และในแต่ละวันมีรถวิ่งมากกว่า 2,000 คัน ส่วนสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารที่ขึ้นลงเขาป่าตอง พบว่าแนวโน้มลดลง เนื่องจากจังหวัดได้กำหนดมาตรการห้ามรถบัสขึ้นเขาป่าตองในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน และโครงการรถบัสเสียข้างถนนต้องดำเนินการตามกฎหมาย เพราะถือว่ารถบัสคันดังกล่าวไม่มีความปลอดภัยจะต้องเข้าสู่ระบบการตรวจสอบและดำเนินคดีในความผิดใช้รถที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ทำให้ขณะนี้พบว่ารถบัสเสียข้างถนนมีน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด