ข่าวภูเก็ต » รองผู้ว่าฯ “ธัญญวัฒน์” ลงพื้นที่เกาะแก้วขับเคลื่อนโครงการปรับสภาพแวดล้อมอยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ-คนพิการ

รองผู้ว่าฯ “ธัญญวัฒน์” ลงพื้นที่เกาะแก้วขับเคลื่อนโครงการปรับสภาพแวดล้อมอยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ-คนพิการ

4 พฤศจิกายน 2019
377   0

“ธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ” รองผู้ว่าฯ พร้อม พมจ.ภูเก็ต นำตัวแทนสมาคมฯ ธุรกิจรับเหมา ลงพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว ขับเคลื่อนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการให้เหมาะสม 

 

 

 

 


เมื่อวันที่ 4 พ.ย.62 นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมนายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และนายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว นำตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต,ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตำบลเกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเยี่ยมเยียนให้การช่วยเหลือ นางขอย่ะ คุ้มบ้าน ผู้สูงอายุวัย 67 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 7 (บ้านแหลมหิน) ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต กับนางหม่า คุ้มบ้าน อายุ 89 ปี ผู้เป็นมารดา โดยทั้ง 2 เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องด้วยโรคชรา และโรคประจำตัวจึงทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ละเดือนจึงมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเลี้ยงดูตนเอง
 
อีกรายคือ นางยูน่า นาดี อายุ 89 ปี ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว ปัจจุบันอาศัยอยู่กับลูกสะไภ้ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุเช่นกัน ในบ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 5 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

จากการลงพื้นที่เบื้องต้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต รวมถึงเข้าตรวจเยี่ยมสภาพบ้านเรือน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยหารือร่วมกับทางตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต ในการสรุปแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้าน โดยเฉพาะการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ทำการเปลี่ยนชักโครก, การติดตั้งราวจับในห้องน้ำ, และทางเดินเข้าห้องน้ำ ให้มีความสะดวกปลอดภัย เพื่อสุขลักษณะที่ดี เหมาะแก่การดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ 

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562  จังหวัดภูเก็ต ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ให้เหมาะสมทั้งหมด 40 หลัง ทั้งในพื้นที่ตําบลเทพกระษัตรี, ตําบลสาคู, ตําบลเชิงทะเล และตําบลเกาะแก้ว ซึ่งตําบลเกาะแก้วได้ดําเนินการ จํานวน 32 หลัง ใช้งบประมาณจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ โดยหลักเกณฑ์การดําเนินการ ต้องเป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการที่มีฐานะยากจนหรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยกับการดํารงชีวิต และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสำหรับผู้สูงอายุ กรณีซ่อมแซมบ้านโดยไม่จําเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้าง รวมค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 22,500 บาท หรือกรณีปรับสภาพบ้านโดยจําเป็นต้องปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เช่นการสร้าง/ย้าย ห้องน้ำหรือห้องน้ำใหม่ ทําหลังคาใหม่ หรือการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทน ในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 40,000 บาท ส่วนกรณีคนพิการ สนับสนุนหลังละ 20,000 บาท

โดยในส่วนของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยนั้นโครงการดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือจากสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต, วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งหลังจากนี้ทางจังหวัดภูเก็ตโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่ายก็จะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตามความเหมาะสมต่อไป ในขณะที่ทางผู้สูงอายุ ที่ได้รับความช่วยเหลือต่างรู้สึกดีใจที่ส่วนราชการให้ความสำคัญในการลงมาดูแลช่วยเหลือ