ข่าวภูเก็ต » ทรภ.3 รณรงค์มาตรการด้านความปลอดภัยทางทะเลรับไฮซีซั่น

ทรภ.3 รณรงค์มาตรการด้านความปลอดภัยทางทะเลรับไฮซีซั่น

4 พฤศจิกายน 2019
345   0

ทัพเรือภาคที่ 3 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่าเรือปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย 

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.62 เวลา 14.00 น. นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 และกำลังพลในสังกัด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่าเรือ และผู้ประกอบการท่าเรือโดยสารให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยทางทะเลเพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมกับขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต อาทิเช่น เสื้อชูชีพ ห่วงยาง ให้เพียงพอ พร้อมทั้งติดประกาศประชาสัมพันธ์กรณีมีเหตุฉุกเฉิน ทรภ.3 จะได้ดำเนินการช่วยเหลือได้ทันท่วงที