ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ต 2 ตำบลเสียหายหนักเร่งฟื้นฟูเยียวยากว่า 400 ครัวเรือนประสบอุทกภัย

ภูเก็ต 2 ตำบลเสียหายหนักเร่งฟื้นฟูเยียวยากว่า 400 ครัวเรือนประสบอุทกภัย

1 พฤศจิกายน 2019
381   0

ภูเก็ตประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยเร่งฟื้นฟูเยียวยา กว่า 400 ครัวเรือนในพื้นที่ ต.ฉลองและ ต.กะรน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังฉับพลัน 

 

 

 

จากกรณีเมื่อ 31 ต.ค.62 ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้น้ำป่าและดินโคลนจากเทือกเขานาคเกิดไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ราบ ต.ฉลอง และ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต ทำให้มีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายกว่านับร้อยครัวเรือน และมีน้ำท่วมขังเส้นทางจราจรสายหลัก

 

 

 

 

 

ล่าสุดวันนี้จังหวัดภูเก็ต นำโดยนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย และนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้นำเครื่องจักรกล และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ลงพื้นที่ไปช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูบ้านเรือนและถนนสายต่างๆ ที่ได้รับความเสียหาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ปกครองจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานท้องถิ่น ทัพเรือภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพล พร้อมรถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตำบลกะรนและตำบลฉลองที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน โดยเฉพาะพื้นที่บ้านตากแดด ม.4 ต.ฉลอง ถนนปฎัก 18 ม.1 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต ซึ่งบ้านบางหลังได้รับความเสียทั้งหมด ทั้งนี้ จะดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 16.00 น.

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า หลังจากเกิดอุทกภัยเมื่อวานนี้ พื้นที่ตำบลฉลอง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ 300 ครัวเรือน และพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักในตำบลฉลอง ได้แก่บ้านตากแดด ม.4 ต.ฉลอง ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำประชาชนในพื้นที่กว่า 70 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน น้ำทะลักเข้าในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด ซึ่งวันนี้( 1 พ.ย.) ได้นำพนักงานเทศบาลตำบลฉลอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง จิตอาสา เข้ามาทำความสะอาดบ้านเรือของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าอยู่อาศัยได้ตามปกติ ขณะนี้เทศบาลตำบลฉลอง ได้เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย เพื่อให้เทศบาลได้ช่วยเหลืออุดหนุนเงินเบื้องต้นตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

 

ขณะที่ นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์โดยภาพรวมขณะนี้น้ำท่วมขังลดลงแล้วในทุกพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 24.00 น. และสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จากการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม พบว่า พื้นที่เทศบาลตำบลกะรน มีบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎร ได้รับความเสียหาย 121 ครัวเรือน (หมู่ที่ 1 บ้านกะรน และหมู่ที่ 3 บ้านบางลา)

พื้นที่เทศบาลตำบลฉลอง มีบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎร ได้รับความเสียหาย 300 ครัวเรือน (หมู่ที่ 1บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านบนสวน หมู่ที่ 3 บ้านป่าหล่าย หมู่ที่ 4 บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านนากก หมู่ที่ 6 บ้านฉลอง หมู่ที่ 7 บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกทราย หมู่ที่ 9 บ้านโคกโตนด และหมู่ที่ 10 บ้านยอดเสน่ห์)

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมกันนี้จังหวัดภูเก็ต กำหนดการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และเร่งดำเนินการขุดลอกคูคลองและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และให้มีการบูรณาการการฝึกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง