แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ประชุมความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กร

อบจ.ภูเก็ต ประชุมความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กร

29 ตุลาคม 2019
181   0

อบจ.ภูเก็ต ประชุมความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กร

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. คณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต อาทิ โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลาม โครงการบำรุงรักษาเส้นทางสายหลักเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวกะตะ-กะรน โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณด้านหลังศูนย์โตโยต้าสาขาดาวรุ่ง และบริเวณพื้นที่ตำบลกมลา โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมและพัฒนาอาชีพ อำเภอถลาง บริเวณวัดในยาง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณหนองน้ำในคำ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะศาลาประชาคม โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนกะทู้วิทยา โครงการสร้างสนามฟุตซอลบ้านลิพอน โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายบริเวณเขาโต๊ะแซะ การวางแผนป้องกันและควบคุมโรค ในหมู่ 4 และหมู่ 6 ตำบลรัษฎา การวางแผนงานโครงการภูเก็ตแคร์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมเทศกาลเปิดฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และการเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เป็นต้น