แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562

25 ตุลาคม 2019
146   0

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีถวายพวงมาลัยแด่พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายสมคิด สุภาพ, นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้สูงอายุทุกชมรมในจังหวัดภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

 

 

 

 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2443 ทรงเป็นธิดาคนที่ 3 ในพระชนกชูและพระชนนีคำ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย เช่น ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการแม่ฟ้าหลวงฯ โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย พระองค์ท่านทรงมีพระราชปณิธาน ประกอบด้วยคุณธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ทรงยึดมั่นในคุณค่าความเป็นมนุษย์ ไม่คำนึงถึงชาติกำเนิดและสถานะ พระราชหฤทัยแน่วแน่ ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติ ในด้านการศึกษา การแพทย์พยาบาล การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ เปรียบได้ว่า พระองค์ทรงเป็น “พระมารดาแห่งการสงเคราะห์ของประเทศไทย” ซึ่งพสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ตล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยและทั่วโลกตลอดกาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดจนเผยแพร่ผลงานด้านสังคมสงเคราะห์และพระราชกรณียกิจที่ควรค่าแก่การรำลึกถึง รวมทั้งให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมตลอดมา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีถวายพวงมาลัยแด่พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การสร้างเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” โดย พญ.วันพรรษา อัศวรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต บรรยายหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป นำผู้สูงอายุขับเคลื่อนคุณธรรม” โดย นายกัมพล ศิริวทัญญู รองประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สามัคคีและการแสดงบนเวทีของชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต