ข่าวภูเก็ต » ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562

17 ตุลาคม 2019
594   0

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 บริเวณหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการจัดงานวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับการการ ผู้แทน สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะกรรมการตำรวจภูธร เข้าร่วม

 

 

 

 

พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือวันตำรวจประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม ข้าราชการตำรวจทุกนายได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จนสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตนขอขอบคุณ ข้าราชการตำรวจที่ได้ตั้งใจร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพจนสัมฤทธิ์ผลสร้างการยอมรับให้แก่ประชนชน นักท่องเที่ยว และผู้บังคับบัญชา และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ทุกนาย และขอให้ตำรวจยึดมั่นในระเบียบวินัยอุดมคติตำรวจ และทำตามคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้ อย่างเคร่งครัด ให้สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นหลักประกันความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากลสืบไป

 

 

 

 

 

ทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2405 มีชื่อเรียกว่ากองโปลิศ ต่อมามีการปรับปรุงโครงสร้างเรื่อยมา กระทั่งวันที่ 13 ตุลาคม 2458 มีการประกาศรวมกรมพลตระเวนกับตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า กรมตำรวจ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธี วันตำรวจ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2492 กระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2560 พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันตำรวจไทย ให้เป็นวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2541 เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 9 จึงเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเทิดทูนพระองค์