ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

ภูเก็ตจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม 2019
247   0

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในเวลา 07.00 น.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมฯ ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

 

จากนั้นเวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำทุกภาคส่วน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

 

 

เวลา 11.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำจิตอาสาร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”  ด้วยการร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำคูคลองและท่อระบายน้ำ ณ  ลำรางสาธารณะ แยกคลองท่าแครง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต