ข่าวภูเก็ต » ท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมพัฒนาระยะที่ 2 รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่

ท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมพัฒนาระยะที่ 2 รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่

9 ตุลาคม 2019
477   0

ครบรอบ 31 ปี การบริหารท่าอากาศยานภูเก็ต ผู้โดยสารทะลุ 17.8 ล้านคนแล้ว เตรียมพัฒนาต่อระยะที่ 2 เพิ่มหลุมจอดรองรับเครื่องขนาดใหญ่อีก 3 หลุม และสิ่งอำนวยความสะดวก อนุมัติงบแล้ว 6,200 ล้านบาท

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดงานทำบุญครบรอบ 31 ปี การดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายมนตรี  มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) ผู้แทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีฯ นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ผู้ประกอบการ, บริษัทสายการบิน, ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต, ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ตและแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดภูเก็ต ได้ให้เกียรติเข้ามอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ซึ่ง เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมผู้บริหาร และพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคาร X-Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต

 

 

 

 

เรืออากาศตรีธานี ช่วงชู ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูเก็ตในปีงบประมาณ 2562 ได้เกิดปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นวงกว้าง และท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับผลกระทบดังกล่าวทำให้จำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 115,522 เที่ยวบิน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.83 แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 63,448 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42 และเที่ยวบินในประเทศ 52,074 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 3.44 และมีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้น 17,849,717 คน ลดลงร้อยละ 2.25 โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 10,319,585 ล้านคน ลดลงร้อยละ 0.76 และผู้โดยสารภายในประเทศ 7,530,132, ล้านคน ลดลงร้อยละ 4.23 

นอกจากนี้ ในส่วนของผลประกอบการในปีนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตมีผลกำไรรวมสุทธิเป็นจำนวน 3,277.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16.19 โดยแบ่งเป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบินร้อยละ 62.35 และรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบินร้อยละ 37.65

 

 

 

 

จากผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยวที่ส่งผลเป็นวงกว้าง ท่าอากาศยานภูเก็ตจึงได้ปรับกลยุทธ์ในการให้บริการผู้โดยสาร โดยในปี 2562 ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ก้าวสู่การเป็น Digital Airport และได้ดำเนินการนำแอปพลิเคชั่น  AOT digital Airports มาใช้บริการ ซึ่งเข้าถึงผู้โดยสารและครอบคลุมการใช้งาน และจะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง แผนที่ภายในอาคารสนามบิน สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ และระบบขนส่งมวลชนได้ นอกจากนี้ ยังสามารถนำข้อมูลมาเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยาน เช่น ปริมาณของผู้โดยสารตามจุดต่างๆ แบบเรียลไทม์ และยังสามารถนำข้อมูลมาวางแผนปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่าอากาศยานเช่นเดียวกัน 

เรืออากาศตรีธานี ช่วงชู กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการดำเนินงานด้านธุรกิจแล้วท่าอากาศยานภูเก็ต ยังได้ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไป โดยในปีงบประมาณ 2562 ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงไปแล้ว จำนวน 3 หมู่บ้าน 64 อาคาร จากทั้งหมด 277 อาคาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,116,576 บาท และจะดำเนินการจ่ายเงินชดเชยคงเหลืออีก 213 อาคารให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 และนอกจากนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตยังได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง NEF มากกว่า 40 ไปแล้ว จำนวน 3 ราย จากทั้งหมด 29 ราย (82 อาคาร) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 976 ล้านบาท และจะดำเนินการจัดซื้อที่ดินคงเหลือให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563

 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานภูเก็ตยังได้ดำเนินการมอบงบประมาณสนับสนุนให้แก่ทางจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาดินสไลด์บริเวณหน้าหอบังคับการบิน และการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4031 อีกด้วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนตามพันธกิจของท่าอากาศยาน การประกอบการและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินการกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยานโดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เรืออากาศตรีธานี ยังกล่าวถึงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่ 2 ว่า ทางบอร์ดท่าอากาศยานได้อนุมัติงบประมาณในการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่ 2 แล้ว จำนวน 6,200 ล้านบาท ด้วยการเพิ่มหลุมจอดสำหรับรองรับเครื่องบินขาดใหญ่ 3 หลุม ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ก่อสร้างสาธารณูปโภค รวมถึงก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอความเห็นชอบของกระทรวงคมนาคม และเข้า ครม.ต่อไป ภายใต้นโยบายที่ว่าจะพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่ 2 เมื่อผู้โดยสารถึง 18.6 ล้านคนเท่านั้น 

ส่วนสนามบินภูเก็ตแห่งที่ 2 ที่โคกกลอย จ.พังงา นั้น ทางบริษัทท่าอากาศยานไทย ได้เตรียมความพร้อมในส่วนของที่ดินและงบประมาณสำหรับก่อสร้างไว้พร้อมแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาพัฒน์ถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการเกิดขึ้นของสนามบินที่โคกกลอย