แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก

อบจ.ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก

6 ตุลาคม 2019
111   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ประจำปี 2562

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส และนายกัณตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมแจกน้ำดื่มให้แก่พี่น้องประชาชนที่ร่วมขบวนแห่พระรอบตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต ณ บริเวณถนนถลาง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมอ๊ามภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การออกเยี่ยมอ๊าม (ศาลเจ้า) ไหว้พระ 9 วัน 9 อ๊าม การจำหน่ายอาหารเจ ณ บริเวณอ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ มีการประกอบพิธีกรรม เช่น พิธีโขกุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาอ๊าม) พิธีป้ายฉิดแซ (พิธีบูชาดาว) พิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต) พิธีอาบน้ำมัน พิธีขึ้นบันไดมีด พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) พิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) เป็นต้น