แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 ตุลาคม 2019
184   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ปี 2562

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562  โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ประกอบพิธีปล่อยขบวนแห่ และรถตกแต่งด้วยผักผลไม้เทิดพระเกียรติ ออกจากสวนสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ไปสู่ ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน

งานประเพณีถือศีลกินผักหรือเจี๊ยะฉ่ายจังหวัดภูเก็ต มีขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2368 หรือเป็นเวลา 194 ปีมาแล้ว ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่มีเชื้อสายจีนได้ร่วมสืบทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนกลายเป็นงานประเพณีถือศีลกินผักของชาวจังหวัดภูเก็ตจนถึงวันนี้ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศขึ้นบัญชีประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เมื่อปี 2561

สำหรับปีนี้ ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ตรงกับวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี