แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยวหาดกะรน

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยวหาดกะรน

1 ตุลาคม 2019
93   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยวหาดกะรน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยวหาดกะรน โดยมี พลตำรวจตรีอังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 เป็นประธาน ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยวหาดกะรน บริเวณสวนสาธารณะหน้าหาดกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ด้วยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มีภารกิจหลักในการดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมี สถานีตำรวจท่องเที่ยว กระจายตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการดูแลนักท่องเที่ยว เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้ดำเนินการโครงการ “ยกระดับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว” เปิดหน่วยบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว “ศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยว หาดกะรน” ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกสร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความอุ่นใจ และมีความมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึง

สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณาข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์และด้านสถิตินักท่องเที่ยว เห็นว่าพื้นที่บริเวณหาดกะรน เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและมากขึ้นในทุกๆ ปี ดังนั้นจึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ สมควรจัดให้มีตำรวจท่องเที่ยวอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ และต่อเนื่อง เพื่อจะได้ช่วยเหลือ บริการ ดูแล และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงที