แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2562

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2562

1 ตุลาคม 2019
116   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2562

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2562  โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงติดตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งแจ้งเพื่อทราบ ถือปฏิบัติ และการประสานราชการ เรื่องผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ตเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 รางวัลบริการภาครัฐระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ, SPORT CITY, งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562, โครงการอนุรักษ์พุดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562, โครงการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2019, แผนงานการรับบริจาคโลหิต, รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 และระยะที่ 2, รายงานสภาพอากาศ, รายงานสถานการณ์น้ำบริโภคอุปโภค และการบริหารจัดการน้ำ, รายงานสถานการณ์นักท่องเที่ยว, รายงานปฏิทินการท่องเที่ยว ประจำเดือนตุลาคม 2562 และรายงานปริมาณจำนวนเที่ยวบิน เป็นต้น