แวดวง อบจ. » ร.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดแข่งขันกีฬาภายใน “Satit Game 62”

ร.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดแข่งขันกีฬาภายใน “Satit Game 62”

1 ตุลาคม 2019
96   0

.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดแข่งขันกีฬาภายใน “Satit Game 62”

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา “Satit Game 62” ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา  พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วม ณ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีอีกครั้ง ที่คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น โดยมีคณะครูเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์ การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่ถูกต้องและห่างไกลยาเสพติด

สำหรับการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ปีนี้มีการแข่งขัน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาชักเย่อ กีฬาเดินตัวหนอน กีฬาโยนบอลลงตะกร้า กีฬาตักน้ำใส่ขวด และกีฬาวิ่งผลัด 3 รายการ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน