แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ประจำปี 2562 

อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ประจำปี 2562 

26 กันยายน 2019
233   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ประจำปี 2562 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามภูเก็ต และนางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตภูเก็ต ร่วมแถลง ณ ลานนวมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับชมรมอมภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 จำนวน 9วัน (ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 1 ค่ำถึง 9 ค่ำ เดือน 8 ตามปฏิทินจีน)โดยมีจุดประสงค์เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยการละเว้น การเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดกิจกรมในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 1.จัดขบวนแห่และรถตกแต่งด้วยผักผลไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการปล่อยขบวนแห่จากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) ไปสู่เวทีกลางสะพานหิน ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป 2. พิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหินในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป  โดยการสนับสนุนประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 3.จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดออกเยี่ยมอ๊าม (ศาลเจ้า) ไหว้พระ 9 อ๊าม 9 วัน ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 4. การจำหน่ายอาหารเจ ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณอ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

นอกจากนี้ อ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆได้มีการประกอบพิธีกรรม ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม2562 อาทิ พิธีโขกุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาอ๊าม) พิธีป้ายฉิดแซ (พิธีบูชาดาว) พิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูก็ต) พิธีอาบน้ำมัน พิธีขึ้นบันไดมีด พิธีโก้ยให้ย (พิธีลุยไฟ) พิธีโก้ยห่าน(พิธีสะเดาะเคราะห์) เป็นต้น ในการนี้ ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน -7 ตุลาคม 2562 บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจ โดยร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาว

อบจ.ภูเก็ต จัดงานทุกปี ปีนี้ให้งบ 1 ล้านบาทเศษ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิธีซงเก้ง ปีนี้ 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา และปีนี้ตรงกับวันที่ 30 กันยา โดย อบจ. ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ และเปลี่ยนสถานที่ในการทำพิธีซงเก้ง ให้เหมาะสมกับงานประเพณีและสมบูรณ์แบบมากที่สุด ปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่าทุกปีที่ผ่าน ขอเชิญเข้าร่วม