ข่าวเศรษฐกิจ » “อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย” โรดโชว์นักลงทุนภูเก็ต แนะนำบริษัท ก่อนนำเข้าตลาดหลักทรัพย์

“อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย” โรดโชว์นักลงทุนภูเก็ต แนะนำบริษัท ก่อนนำเข้าตลาดหลักทรัพย์

14 กันยายน 2019
1578   0

บริษัทอาร์แอนด์บีฟู้ดซัพพลายจำกัด(มหาชน) หรือ“RBF” เดินสายโรดโชว์แนะนำบริษัทแก่นักลงทุนภูเก็ตก่อนนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ระดมทุนขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

 

 

บริษัทอาร์แอนด์บีฟู้ดซัพพลายจำกัด(มหาชน) หรือ“RBF” โดยดร.สมชายรัตนภูมิภิญโญประธานเจ้าหน้าที่บริษัทอาร์แอนด์บีฟู้ดซับพลายจำกัด(มหาชน) หรือBRF กรรมการบริหารพร้อมด้วยนายสมศักดิ์ศิริชัยนฤมิตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอสเซทโปรแมเนจเม้นจำกัดหรือARM ..สมลักษณ์เธียรพจน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทลักทรัพย์ฟีนันเซียไซรัสจำกัด(มหาชน) และพญ.สนาธรรัตนภูมิภิญโญกรรมการบริษัทอาร์แอนด์บีฟู้ดซับพลายจำกัด(มหาชน) ได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนชาวจังหวัดภูเก็ตโดยมีนักลงทุนในพื้นที่และใกล้เคียงมาร่วมรับฟังการนำเสนอแผนของบริษัทอาร์แอนด์บีฟู้ดซัพพลายจำกัด(มหาชน) จำนวนมากเมื่อวันที่13 ..ที่ผ่านมาโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้.เมือง .ภูเก็ต

 

 

ดร.สมชายรัตนภูมิภิญโญประธานกรรมการบริหารบริษัทอาร์แอนด์บีฟู้ดซัพพลายจำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่วยส่วนประกอบอาหาร(Food Ingredients) โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลายกลุ่มเช่นกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและสีผสมอาหารประกอบด้วยกลุ่มแป้งและซอสกลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้งกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็งกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลุ่มผลิตซื้อมาและจำหน่ายไปสารกันบูดสารกันรากรดมะนาวนมผงและปลอกไส้กรอก2.ธุรกิจโรงแรม(Hotel) ได้แก่โรงแรมไอบิสสไตล์เชียงใหม่โรงแรมโนโวเทลชุมพรบีชรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟ

 

 

สำหรับบริษัทอาร์แอนด์บีฟู้ดซัพพลายจำกัด(มหาชน) มีโครงการในอนาคตดังนี้1.สร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายเกล็ดขนมปังและแป้งประกอบอาหารในต่างประเทศการซื้อที่ดินและก่อสร้างโรงงานประมาณ200-250 ล้านบาทคาดว่าจะแล้วเสร็จและมีรายได้ในเชิงพาณิชย์ในปี2562 2.ปรับปรุงและซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตปรับปรุงซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมประมาณ120-130 ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายในปี2564 เครื่องจักรในการผลิตเกล็ดขนมปังเครื่องจักรในการผลิตแป้งทอดกรอบเครื่องจักรในการผลิตวัตถุแต่งกลิ่นรสแบบอัตโนมัติ

3.ลงทุนเปิดบริษัทตัวแทนและห้องทดลองเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศลงทุนเปิดบริษัทตัวแทนและห้องทดลองเพื่อวิจัยและพัฒนาในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางซื้อขายสินค้าประเภทวัตถุแต่งกลิ่นรสใช้เงินลงทุน20-25 ล้านบาทโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2563

 

 

นอกจากนี้ยังได้เปิดเผยฐานะทางการเงินของบริษัทให้นักลงทุนชาวชลบุรีได้รับทราบรวมทั้งข้อมูลทางตลาดหลักทรัพย์จำนวนหุ้มสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายจำนวน520,000,000หุ้นคิดเป็นร้อยละ26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มูลค่าหุ้นที่ตราไว้1.00 บาทต่อหุ้นนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ40 ของกำไรสุทธิหลักภาษีเงินได้และสำรองต่างๆวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน1.ลงทุนสร้างโรงงานในต่างประเทศ2.ปรับปรุงเครื่องจักรเพิ่มเติม3.ลงทุนเปิดบริษัทตัวแทนและห้องทดลองในต่างประเทศ4.ชำระเงินกู้5.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

โดยมีบริษัทแอสเซทโปรแมเนจเม้นท์จำกัดเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัด(มหาชน) เป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายโดยเป้าหมายจะทำโรดโชว์จำนวน15 จังหวัดทั่วประเทศและต่างประเทศคือประเทศญี่ปุ่นสำหรับจังหวัดภูเก็ตนับเป็นจังหวัดที่3 ที่ออกมาจัดกิจกรมโรดโชว์เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน