ข่าวภูเก็ต » ผลตรวจยืนยัน “แกงไตปลาแห้งคุณแม่จู้” ไร้สารกันบูด

ผลตรวจยืนยัน “แกงไตปลาแห้งคุณแม่จู้” ไร้สารกันบูด

12 กันยายน 2019
1803   0

ร้านคุณแม่จู้ เผยผลตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ ยืนยันไม่มีสารกันบูด  ในแกงไตปลาแห้งคุณแม่จู้ ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองภูเก็ต เรียกร้องมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคออกมาแสดงความรับผิดชอบ ทำยอดขายตก

 

 

 

จากกรณีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้จัดแถลงข่าวว่าตรวจพบสารกันบูดซอร์บิก ในแกงไตปลาแห้งคุณแม่จู้ เกินค่ามาตรฐาน ทำให้ร้านคุณแม่จู้ได้รับความเสียหายจากการแถลงข่าวของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา ร้านคุณแม่จู้ ได้เปิดแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงและยืนยันว่า ไตปลาแห้งของร้านคุณแม่จู้ไม่ใส่สารกันบูด ณ ร้านคุณแม่จู้ ถนนเทพกระษัตรี อ.ถลาง จ. ภูเก็ต 

นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โรงงานคุณแม่จู้ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของโรงงานในทุกๆ 3 ปี เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยที่ผ่านมา โรงงานคุณแม่จู้ผ่านการตรวจคุณภาพมาตรฐานได้คะแนนร้อยละ 96.74 โดยสถานที่ โรงงานการผลิตของคุณแม่จู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องมาทุกๆ ปี
 

ด้าน นางวิราวรรณ เตี่ยวประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ ร้านคุณแม่จู้ กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ด้วยการไลฟ์สด ว่า พบสารกันบูดในแกงไตปลาของคุณแม่จู้ นั้น ร้านคุณแม่จู้ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายของฝากเมืองภูเก็ต ได้ส่งแกงไตปลาแห้งที่ผลิตในรุ่นเดียวกันไปทำการตรวจสอบที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทันที และได้ผลสรุปชัดเจนว่า ไม่พบสารกันบูด และ กรดซอร์บิก ในแกงไตปลาแห้งของร้านแม่จู้ ใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีรายละเอียดผลการทดสอบชนิดตัวอย่างอาหารพร้อมปรุงและพร้อมบริโภคทั้ง 5 รุ่นการผลิต ดังนี้

1.LFA19094 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก กรดซาลิซิลิก และซัคคาริน 2.LFB19109 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก 3.LFA18039 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก 4.LFB19001 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก กรดซาลิซิลิก และซัคคาริน และ 5.LFB19004 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก 
 

นางวิราวรรณ เตี่ยวประดิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ร้านคุณแม่จู้มั่นใจในกระบวนการผลิตแกงไตปลาแห้งว่าไม่มีสารกันบูดอย่างแน่นอน เพราะทางเราได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้อาหารอยู่ได้นานมาตั้งแต่ปี 2549 ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน GMP โดยผลิตแกงไตปลาแห้งนั้น ใช้ระบบฆ่าเชื้อแบบสเตอริไรส์ (Sterilization) ในบรรจุภัณฑ์ การทำให้ปลอดเชื้อในบรรจุภัณฑ์ การบรรจุแบบปลอดเชื้อ (aseptic packaging system) ใช้ความร้อน 121 องศาเซลเซียส ค่าความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ฆ่าเชื้อนาน 37 นาที 

 

 

 

 

 

กระบวนการผลิตทั้งหมดเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 355 พ.ศ.2556 เลือกอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งทางบริษัทมีการควบคุมกระบวนการผลิตให้อยู่ในข้อกำหนดของกฎหมายทุกครั้ง คือ ไม่ให้มีวัตถุกันเสีย และไม่มีจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในระหว่างการเก็บที่อุณหภูมิปกติ โดยมีการสุ่มตรวจสินค้าทางด้านชีวภาพและเคมี ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพและให้สอดคล้องต่อระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 ที่ทางโรงงานผลิตจัดทำอยู่
 
“โดยผลจากการที่บริษัทส่งตรวจผลิตภัณฑ์ในทุกๆ ปีนั้นไม่เคยพบการใช้วัตถุกันเสียเลย วันนี้ทางบริษัทขอนำเสนอผลการตรวจสอบที่ผ่านมาย้อนหลังไป 4 ปี” นางวิราวรรณ กล่าวและว่า 

ผลการตรวจตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2562 ไม่พบสารกันบูด โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคมาโดยตลอด 
 

นางวิราวรรณ กล่าวต่อว่า ข่าวที่เกิดขึ้นได้ส่งกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ไม่กล้าที่จะซื้อผลิตภัณฑ์แกงไตปลาแห้งของร้านแม่จู้ไปรับประทานหลังจากเกิดข่าวขึ้นมา ส่งผลกระทบต่อยอดขายของทางร้านโดยตรง ยอดขายแกงไตปลาแห้งลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งการสั่งซื้อผ่านออนไลน์ การขายที่หน้าร้านแม่จู้เอง และที่วางจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆ 

โดยแกงไตปลาร้านคุณแม่จู้ มีสูตรเดียวเท่านั้น แต่บรรจุในเพกเกจ 2 แบบ คือ แบบที่บรรจุในขวดแล้วผ่านการฆ่าเชื้อแบบสเตอริไรส์ ด้วยอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 37 นาที สามารถเก็บในอุณหภูมิปกตินาน 1 ปี และบรรจุในกล่องพลาสติก ฆ่าเซื้อด้วยระบบพาสเจอร์ไรส์ เก็บในตู้เย็นได้นาน 2 เดือน ซึ่งทั้ง 2 แบบไม่ใส่สารกันบูดใดๆ ทั้งสิ้น
 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนั้น ทางร้านคุณแม่จู้ได้ทำหนังสือชี้แจงผลการตรวจสอบจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ไปแล้ว เพื่อให้ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนำข้อมูลที่เป็นจริงแถลงข่าวอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าแกงไตปลาแห้งของทางร้านคุณแม่จู้ไม่ใส่สารกันบูด เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับมา ซึ่งขณะนี้ทางร้านยังไม่ได้รับคำตอบว่าทางมูลนิธิฯ จะแถลงข่าวชี้แจงให้แก่ทางร้านเมื่อใด และทางร้านจะไม่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับทางมูลนิธิฯ หากทางมูลนิธิฯ ดำเนินการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงให้ผู้บริโภคได้รับทราบ และอยากจะให้กรณีแตงไตปลาของร้านคุณแม่จู้เป็นกรณีศึกษาการนำสินค้าไปตรวจ อยากจะให้ตรวจสอบให้ชัดเจนและให้ความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการด้วย เพราะผู้ประกอบการคือผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรง