แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวปี 2562”

อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวปี 2562”

10 กันยายน 2019
486   0

อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวปี 2562”

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องพระพิทักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ เมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางนวลจันทร์ คุ้มบ้าน-สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต  ดต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร อ.สมาพล และซัน เลขานุการประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท จีไอเอสบี โฮลดิ้งส์ จำกัด ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562” (Phuket Andaman Halal Tourism 2019) โดยมี นายคำรณ พันธุ์ทิพย์, นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

 

 

 

 

นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต สำนักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562” อบจ.ภูเก็ต ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาลของทางภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศ รวมถึงเพื่อร่วมกันพัฒนา และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของสังคมมุสลิม เพื่อแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการฮาลาลของจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางในการสัมมนาวิชาการมาตรฐานสินค้าฮาลาลและการบริการเพื่อการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

การจัดงานครั้งนี้ แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน กิจกรรมส่วนที่ 1 เป็นการจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป 2019” ในระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562 ณ เวทีกลางสะพานหิน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมบนเวทีมีการแสดงวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม การขับร้องอะนาซีด ภายในงานมีการออกร้านสินค้า OTOP ของจังหวัดภูเก็ต อันดามัน และภาคใต้ การออกร้านอาหารมุสลิมกว่า 80 ร้าน การขับร้องอะนาซีด การแสดงของเยาวชน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาลต่างประเทศ ทั้งมาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ และร้านค้ากว่า 200 ร้าน

กิจกรรมส่วนที่ 2 เป็นการจัดงานสัมมนา “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562” (Phuket Andaman Halal Tourism 2019) ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ  โรงแรมเมโทรโพล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวมุสลิมทั้งในและต่างประเทศ เป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงองค์กรศาสนาที่ให้การส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว และสนับสนุนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบธุรกิจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดอื่นๆ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาล การโรงแรม การบริการ และประชาชนที่สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจด้านฮาลาลที่ถูกต้อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการฮาลาลรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เพื่อสามารถรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวและธุรกิจบริการฮาลาลในจังหวัดภูเก็ตต่อไป