แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

10 กันยายน 2019
205   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันได้กำหนดการพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ การจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐอย่างทั่วถึง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อรับบริการของประชาชนและเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการออกพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อรับรู้ รับทราบสภาพปัญหาความต้องการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนเป็นการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการของภาครัฐในด้านการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีกิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 25 ทุน การมอบรถเข็นแก่คนพิการและมอบไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ การมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ตลอดจนการออกหน่วยให้บริการของหน่วยงานต่างๆ และมีการประชุมรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนต่อไป