ข่าวกีฬา » ผลการแข่งขัน “กะหลิม รีฟเซิร์ฟเฟ่อร์ เซิร์ฟฟิ่ง” ประจำปี 2562

ผลการแข่งขัน “กะหลิม รีฟเซิร์ฟเฟ่อร์ เซิร์ฟฟิ่ง” ประจำปี 2562

10 กันยายน 2019
468   0

เทศบาลเมืองป่าตอง ชุมรมกะหลิมรีฟเซิร์ฟเฟ่อร์ และ ชุมชนบ้านกะหลิม ร่วมจัดการแข่งขัน “กะหลิม รีฟเซิร์ฟเฟ่อร์ เซิร์ฟฟิ่ง” ประจำปี 2562

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ได้มีการจัดแข่งขัน “กะหลิม รีฟเซิร์ฟเฟ่อร์ เซิร์ฟฟิ่ง” ประจำปี 2562 (Kalim Reef Surfers Surfing2019) จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ เทศบาลเมืองป่าตอง ชุมรมกะหลิมรีฟเซิร์ฟเฟ่อร์ และ ชุมชนบ้านกะหลิม เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองป่าตองและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเล่นและชมการแข่งขัน และเพื่อเป็นการพัฒนากีฬารีฟเซิร์ฟเฟ่อร์ เซิร์ฟฟิ่ง ในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อวันที่ 6 กันยายน เวลา 09.00 น. ณ หาดกะหลิม นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “กะหลิม รีฟเซิร์ฟเฟ่อร์ เซิร์ฟฟิ่ง” ประจำปี 2562 (Kalim Reef Surfers Surfing 2019) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมในพิธีเปิด

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นบอร์ดยาวประชาชนชาย,รุ่นบอร์ดสั้นประชาชนชาย,รุ่นมือใหม่เด็กเยาวชนและประชาชน,รุ่นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย และ รุ่นเด็กเยาวชนและประชาชนหญิงไม่จำกัดอายุ โดยมีนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 25 ทีม 275 คน แข่งขันระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ หาดกะหลิม

 

 

 

ผลการแข่งขัน “กะหลิม รีฟเซิร์ฟเฟ่อร์ เซิร์ฟฟิ่ง” ประจำปี 2562 (Kalim Reef Surfers Surfing2019) ทั้งหมด 5 รุ่น มีดังต่อไปนี้

รุ่นบอร์ดยาวประชาชนชาย
รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายธีรยุทธ เพชรสุระ ชมรม Khao Lak Crew
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่นายธนกิจ โตตำรา ชมรม Patong Surfing Team
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายพัฒนา เกณฑ์ขุนทด ชมรม Khao Lak Crew
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นายวีระวัฒน์ คุรุ ชมรม Kata Krew
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ นายบุคคอลี กอตอ ชมรม Patong Surfing Team

 

 

 

 

รุ่นบอร์ดสั้นประชาชนชาย
รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายจักรพันธ์ ทองนาค ชมรม Kata Krew
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายพงศกร เพ็ญนวลออง ชมรม Patong Surfing Team
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายKetut Tia ผู้เข้าแข่งขันอิสระจากประเทศอินโดนีเซีย
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นายวสันต์ สาริสาย ชมรม Kata Krew
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ นาย Clinton ผู้เข้าแข่งขันอิสระจาก South Africa

 

 

 

 

รุ่นมือใหม่เด็กเยาวชนและประชาชน
รางวัลชะนะเลิศได้แก่ นายอนุชา นาลักษณ์ ชมรม Kalim Reef Surfer Club
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายปวริศร ขวัญยืน ชมรม Kalim Reef Surfer Club
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายอนิรุทธิ์ ตูมลักษณ์ ชมรม Kalim Reef Surfer Club
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นายสุพัฒน์ เตียงน้อย ชมรม Kalim Reef Surfer Club
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ นายอานนท์ นคประสิทธิ์ ชมรม Khao Lak Crew

รุ่นเด็กและเยาวชนอายไม่เกิน 14 ปี(ชาย)
รางวัลชนะเลิศได้แก่ เด็กชายอภิณัฐ ศรีเด่น ชมรม Kamala go Surfing Club
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เด็กชายณัฐกร แซ่เอี่ยว ชมรม Khao Lak Crew
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กชายมังกร พรวิกรม ชมรม Bang Kaya Surf Club
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ เด็กชายพิเชษฐ์ นะทะเล ชมรม Bang Kaya Surf Club
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ เด็กชายยุทธนา นาวารักษ์ ชมรม Bang Kaya Surf Club

 

 

 

 

รุ่นเด็กเยาวชนและประชาชนหญิงไม่จำกัดอายุ
รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายKETUT Tia ผู้เข้าแข่งขันอิสระจากประเทศอินโดนีเซีย
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ Nisha Blaur ชมรม Bang Kaya Surf Club
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ Aliya ผู้เข้าแข่งขันอิสระจากประเทศรัสเซีย
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ พนิรกร ปังลิขิต ชมรม Surin Surfer Club
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ ยุพิณ เบอร์เกอร์ ชมรม Suns Surfboard

โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. นายกอบชัย ตรึกตรองกิจ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน ณ ชายหาดกะหลิม ป่าตอง