ข่าวภูเก็ต » นราธิวาสเชื่อมโยงตลาดผลไม้กับภูเก็ต 6-8 กันยาฯ 

นราธิวาสเชื่อมโยงตลาดผลไม้กับภูเก็ต 6-8 กันยาฯ 

7 กันยายน 2019
1901   0

นราธิวาสเชื่อมโยงตลาดผลไม้กับภูเก็ต 6-8 กันยาฯ  เพื่อประชาสัมพันธ์ฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดนราธิวาส สู่พื้นที่อันดามันและจังหวัดใกล้เคียง

 

 

 

 

เมื่อเวลา 14.30 น. (6 ก.ย.) นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเชื่อมโยงการตลาดผลไม้อัตลักษณ์จังหวัดนราธิวาส มี นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จังหวัดนราธิวาสและภูเก็ตเข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณลานลม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต

การจัดงานสัมมนาเชื่อมโยงการตลาดผลไม้อัตลักษณ์จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์ฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดนราธิวาส สู่พื้นที่อันดามันและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ลองกองนราธิวาส เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้ง ผลไม้เศรษฐกิจอื่นๆ เช่น เงาะโรงเรียนอำเภอสุคิริน ทุเรียนหมอนทอง อำเภอศรีสาคร สละอินโดอำเภอตากใบ มังคุดแปลงใหญ่ตลอดจนผลิคภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักสามารถขยายช่องทางการตลาดมากขึ้นและเปิดเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไม้ผลกับผู้ผลิตไม้ผลของจังหวัดนราธิวาสโดยตรง

ภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ลองกอง ทุเรียน มังคุด เงาะโรงเรียน สละอินโด ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมกระดังงา ผลิตภัณฑ์แปรรูปลองกอง ทุเรียนกวน ผลิตภัณฑ์ลูกหยี ผ้าปาเต๊ะนราธิวาส

“ลองกอง ไม้ผลเศรษฐกิจประจำถิ่นที่สำคัญของจังหวัดมีแหล่งกำเนิด บ้านซีโป ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัด นราธิวาส มีบักษณะเด่นเฉพาะ คือเมื่อสุกผิวจะเป็นสีเหลืองทอง ไม่มียาง เนื้อใสเป็นแก้ว เนื้อแห้ง เมล็ดลีบเล็กจนถึงไม่มีเมล็ดรสชาติหวานและมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน มีพื้นที่ปลูกลองกองจำนวน 43,396 ไร่ ปี 2562 ผลผลิตลองกองมีประมาณ13,667ตัน ผลผลิตลองกองได้ออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ผลผลิตจะมีปริมาณมากในช่วงกลางเดือนกันยายน และ สิ้นสุดต้นเดือนพฤศจิกายน ” นางรัตนา กล่าว

 

 

 

 

ด้าน นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเร่งรัดให้มีการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานระดับความปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์กรระหว่างประเทศที่เน้นระบบห่วงโซ่อาหารตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งออกและจากการทำประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

” จังหวัดนราธิวาสจึงให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพของผลผลิตลองกองตามมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิตลองกองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนราธิวาสให้แก่ผู้บริโภคปลายทางรวมทั้งต้องมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งเป็นหนทางในการยกระดับผลผลิตลองกองที่เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของนราธิวาส เพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปในอนาคต

การจัดงานสัมมนาเชื่อมโยงการตลาดผลไม้อัตลักษณ์จังหวัดนราธิวาส ครั้งนี้เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผลผลิตลองกอง ไม้ผลเศรษฐกิจอื่นๆของจังหวัดและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดนราธิวาส สู่พื้นที่จังหวัดอันดามัน ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสในการจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาดต่างจังหวัด ผู้บริโภคสามารถรับประทานลองกองของแท้จากนราธิวาสและผลิตภัณฑ์เด่นอื่นๆของจังหวัดนราธิวาส “นางพาตีเมาะ กล่าวและว่า

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมอุดหนุนสินค้าของจังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยกันส่งเสริมสินค้าเกษตรของจังหวัดนราธิวาส ต่อไป