ข่าวภูเก็ต » 10 สท. “กลุ่มรักป่าตอง” แจงโหวตล้มโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ 82.5 ล้านบาท

10 สท. “กลุ่มรักป่าตอง” แจงโหวตล้มโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ 82.5 ล้านบาท

3 กันยายน 2019
1710   0

สมาชิกสภาเทศบาลฯ “กลุ่มรักป่าตอง” ยืนยันไม่เกี่ยวการเมือง กรณีโหวตล้มโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ งบประมาณ 82.5 ล้านบาท ระบุสาเหตุที่ปรับลดงบประมาณทั้งโครงการเหลือ 0 บาท เพราะไม่มีรายละเอียดชัดเจน ไม่ชี้ให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ  

 

 

 

 

จากกรณีเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพระพิศิษย์กรณีย์ สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง “กลุ่มรักป่าตอง” จำนวน 10 คน ได้ยกมือไม่ผ่านโครงการร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ หาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต จำนวน 82.5 ล้านบาท ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเสนอ  ด้วยการปรับลดงบประมาณทั้งโครงการเหลือ 0 บาท เนื่องจากมองว่าไม่มีรายละเอียด และคำชี้แจ้งที่เพียงพอต่อการพิจารณา ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ

ล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 3 กันยายน 2562 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง “กลุ่มรักป่าตอง” จำนวน 10 คน นำโดยนายมานะ พันธุ์ฉลาด ได้จัดแถลงข่าวกรณีโหวตล้มโครงการร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ หาดป่าตอง เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนชาวป่าตอง และบุคคลทั่วไปให้ได้เข้าใจถึงการไม่ผ่านงบประมาณดังกล่าว ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เทศบาลเมืองป่าตองจะดำเนินการต่อเนื่องจากนำสายไฟฟ้าลงดินที่ถนนทวีวงศ์ ระยะทาง 3 กม.โดยฝ่ายบริหารเทศบาลเมืองป่าตองได้ว่าจ้างเอกชนเขียนแบบโครงการ จำนวน 3.5 ล้านบาท และสภาฯได้มีมติรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เมื่อ วันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา และได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างรายจ่ายฯ ปรากฏว่าไม่มีใครยื่นขอแปรญัตติเป็นหนังสือ คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งมีตนเป็นประธาน ได้มีมติปรับลดงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ เหลือ 0 บาท และนำญัตติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยผลของการลงคะแนนปรากฏว่ามี 10 เสียงเห็นด้วยให้ปรับลดงบประมาณทั้งโครงการเหลือ 0 บาท ไม่เห็นด้วย 6 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง

ผลจากการที่เสียงส่วนใหญ่ของสภาฯ เห็นด้วยที่จะปรับลดงบประมาณทั้งโครงการฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนโดยปกติของการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง แต่กลับถูกฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ ที่สนับสนุนโครงการดังกล่าว บิดเบือน เบี่ยงประเด็น สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อชาวป่าตอง ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ครบถ้วนและรอบด้านต่อสื่อมวลชน รวมถึงการเผยแพร่กันเองในโซเชียลมีเดีย นั้น มุ่งประเด็นไปเพียงประหนึ่งว่า “การไม่สนับสนุนโครงการดังกล่าว ของสมาชิกสภาฯ จำนวน 10 คน นั้น เป็นการทำลายโอกาสในการพัฒนาป่าตองให้หมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิง” โดยไม่พูดถึงความบกพร่องของฝ่ายบริหารเอง ที่ไม่สามารถจัดทำร่างงบประมาณโครงการดังกล่าว ให้ถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งเอกสารรายละเอียดที่เสนอต่อสภาฯ มีเพียงข้อความไม่กี่บรรทัดที่ปรากฏในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มาพร้อมกับรูปภาพประกอบ สีขาว-ดำ อีกเพียง 6-7 แผ่นเท่านั้น ทั้งๆ ที่จ้างเอกชนสำรวจและออกแบบโครงการฯ ด้วยงบ 3.5 ล้านบาท แต่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะให้สรุปได้ว่าโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ ควรใช้งบประมาณที่แท้จริงเท่าไหร่กันแน่ ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าโครงการนี้ทำกันอย่างฉุกละหุก สุกเอาเผากิน ไม่ได้สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างว่า “สำคัญและจำเป็น” แต่อย่างใด สภาฯ จึงต้องพิจารณาปรับลดงบประมาณทั้งโครงการให้เหลือ 0 บาท

นายมานะ พันธุ์ฉลาด กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา สภาฯ เห็นชอบโครงการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารเสนอเข้ามาตลอด หากเห็นว่าโครงการที่นำเสนอเข้ามานั้น มีความสำคัญและเกิดประโยชน์กับชาวป่าตอง อย่างเช่น โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารลงใต้ดินบริเวณถนนทวีวงศ์ ซึ่งอดีตนายกฯ เปี่ยน กี่สิ้น และพวกตน ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว ขอเพียงแต่ว่าฝ่ายบริหารฯ ดำเนินการมาให้ครบถ้วนตามระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นหลักประกันว่า ทุกภาคส่วนของป่าตอง โดยเฉพาะสภาเทศบาลเมืองป่าตอง ซึ่งมีหน้าที่โดยตรง สามารถตรวจสอบได้ว่า งบประมาณ จำนวน 82.5 ล้านบาทที่จะลงไปนั้น ไม่รั่วไหล ไม่เกิดการคอรัปชั่น และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเมืองป่าตอง

 

 

 

 

 

ด้านนายบัญญัติ สมนาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง กล่าวว่า ที่สมาชิกสภาฯทั้ง 10 คน ไม่เห็นด้วยกับโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ที่ฝ่ายบริหารเสนอมา 82.5 ล้านบาทนั้น เพราะข้อมูลรายละเอียดของโครงการที่ฝ่ายบริหารนำเสนอมานั้น ไม่เพียงพอให้การพิจารณา หากอนุมัติงบประมาณก้อนดังกล่าวไป อาจจะทำให้เกิดความเสียหายในการใช้งบประมาณได้ จึงจำเป็นที่จะต้องปรับปลดให้เหลือ 0 บาท

“สภาฯ ไม่รู้จะพิจารณาอย่างไร กับเอกสารที่ฝ่ายบริหารส่งมาให้ รายละเอียดน้อยจริงๆ และเป็นเอกสารที่ไม่สามารถบอกรายละเอียดถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณได้ เช่น งานปูกระเบื้องก็ไม่มีรายละเอียดว่าปูที่ไหนอย่างไร งานปลูกต้นไม้ บอกแค่ราคาต้นไม้ต้นละ 4,800 บาท แต่ไม่มีรายละเอียดของขนาดต้นไม้ จุดที่จะปลูก เก้าอี้ตัวละ 9,000 บาท ก็ไม่ทราบว่าเป็นเก้าอี้แบบไหน นำไปวางที่จุดใดบ้าง จากข้อมูลที่ได้มานั้นมันน้อยมาก จนไม่สามารถที่จะพิจารณาเรื่องการใช้งบประมาณได้เลย” นายบัญญัติ กล่าวและว่า

“การปรับลดงบประมาณเหลือ 0 บาทนั้น ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเล่นการเมืองใดทั้งๆ สิ้น เป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย การใช้งบประมาณที่คุ้มค่า และคิดว่าโครงการนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งด่วนมาก เพราะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ยังมีเวลาในการดำเนินการ โดยส่วนตัวมองว่าภายหลังจากที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการนำไฟฟ้าลงดินแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2563 เทศบาลน่าที่จะเข้าไปดำเนินการในช่วงนั้น โดยการเข้าไปสำรวจว่ามีจุดไหนที่จะต้องปรับปรุงก็เข้าไปดำเนินการ ส่วนจุดไหนถ้าเห็นว่ายังมีสภาพดีอยู่ก็ใช้ต่อไป ไม่ใช่ทำพร้อมกันทั้งหมดเหมือนที่ฝ่ายบริหารคิด และของบประมาณมา เพราะจากการลงพื้นที่ไปสำรวจนั้น พบว่าบางจุดยังอยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ เพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าที่สุด และในป่าตองยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ไม่มีทางเท้า

สมาชิกสภาฯ ทั้ง 10 คน เข้าใจ การเดินหน้าพัฒนาป่าตอง และพร้อมที่จะผ่านงบประมาณในการพัฒนาป่าตองถ้าโครงการนั้นๆ มีความชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนป่าตอง ล่าสุดโครงการระบบบำบัดน้ำเสียเฟสที่ 4 ก็ผ่านงบประมาณไป 100 ล้านบาท เห็นว่ายังไม่สามารถรองรับนำเสียได้ทั้งหมด ฝ่ายบริหารเสนอเฟสที่ 5 มีอีก 130 ล้าน สภาฯ ก็ผ่านงบประมาณให้ เพราะเป็นโครงการจำเป็นในการดูแลสภาพแวดล้อมของป่าตอง และรองรับการเติบโตของเมือง เพราะทุกคนเห็นประโยชน์ของป่าตอง