ข่าวสังคม » “ไทยเบฟ” เดินสายจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกผู้ขายเป็นผู้ให้บริการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

“ไทยเบฟ” เดินสายจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกผู้ขายเป็นผู้ให้บริการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

16 สิงหาคม 2019
540   0

บริษัท ไทยเบฟฯ เดินสายจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปยังกลุ่มผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและเชื่อมโยงไปยังผู้บริโภค ภายใต้โครงการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly)

 

 

 

 

 

เมื่อเวลา 09.30 น.(16 ส.ค.) ที่โรงแรมรามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม เจ้าฟ้า ภูเก็ต นายสุรพล อุทินทุ  ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Serve Responsibly ครั้งที่ 8 มีนางสาวชูศรี ประเสริฐสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายแพทย์พิธาน วงศ์ธนพรเลิศ General Practitioner โรงพยาบาลบางปะกอก 8 และ พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิสมัย ผกก.ตม.จว.หนองคาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านการแพทย์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทั้งในส่วนของกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ ที่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

 

 

 

นายสุรพล อุทินทุ  ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มครบวงจรระดับภูมิภาคมีความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งดีๆ สู่สังคม โดยการมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในแนวทางสร้างสรรค์และตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบ โดยมีพันธกิจในเรื่องของการกระตุ้นเตือนผู้บริโภคให้เกิดจิตสำนึกในการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งในเรื่องของนโยบายการบริหารงานด้านการกำกับดูแลตนเอง การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่ทำการตลาดสินค้าประเภทเครื่องแอลกอฮอล์กับผู้บริโภคที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ “เมาไม่ขับ” ณ จุดที่มีการแสดงคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น ทั้งนี้ไทยเบฟจึงได้มีการต่อยอดและขยายผลกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปยังกลุ่มผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและเชื่อมโยงไปยังผู้บริโภค จึงก่อให้เกิดแนวคิดในการจัดทำ โครงการ Serve Responsibly หรือการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ โดยโครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่ายโดยตรงและเชื่อมโยงไปถึงผู้บริโภค เป็นโครงการที่ต้องการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราเสี่ยงของผู้บริโภคกับการเกิดอุบัติเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

 

 

 

 

นายสุรพล กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการ Serve Responsibly ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 แล้ว โดย 3 ครั้งที่ผ่านมาจัดที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 จัดที่ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 5 จัดที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 6 จัดที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ 7 จัดที่จังหวัดเชียงใหม่โดยจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งมุ่งหวังจะขยายกิจกรรมออกไปทั่วประเทศ เพื่อผู้ประกอบการต่างๆ ที่อยู่ภายนอกกรุงเทพและเขตปริมณฑลจะได้รับทราบและเข้าใจ หวังว่าผู้ที่เข้าอบรมจะได้นำสิ่งที่เรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ไปถ่ายทอความรู้ต่อให้หน่วยงานของผู้เข้าอบรมต่อไป

“ไทยเบฟมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Serve Responsibly แล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้รับทั้งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ และยิ่งไปกว่านั้น คือ การมีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บิการที่ดี ซึ่งหากผู้ให้บริการทุกคนมีจิตสำนึกที่ดี สังคมก็จะสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไทยเบฟเองก็จะได้ชื่อว่าเป็นองค์กรกำกับดูแลตนเองได้อย่างแท้จริง” นายสุรพล กล่าว