ข่าวภูเก็ต » ร่วมส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิม กว่า 8 พันคนร่วมพิธีฮัจย์ที่ซาอุฯ

ร่วมส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิม กว่า 8 พันคนร่วมพิธีฮัจย์ที่ซาอุฯ

10 สิงหาคม 2019
369   0

ร่วมส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิม กว่า 8 พันคนร่วมพิธีฮัจย์ที่ซาอุฯ

 

 

นายอาซีส พิทักษ์ชุมพล จุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยอ.ประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และคณะพี่น้องชาวไทยมุสลิม 8,416 คนร่วมเดินทางไปประกอบพิธีอัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ฮิจเราะศักราช 1441 โดยมีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยอํานวยความสะดวก