ข่าวกีฬา » เริ่มแล้วการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ

เริ่มแล้วการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ

6 สิงหาคม 2019
461   0

เริ่มแล้วการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

เมื่อเวลา 11.00 น. (6 ส.ค.) นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน

 

 

 

 

 

นายเกียรติศักดิ์  ชูทอง ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ได้มอบหมายให้  นายพิพัฒน์ ประทีป ณ ถลาง ผู้จัดการงานวิศวกรรม (ธุรกิจ – ภูมิภาค) กล่าวรายงาน ต่อประธานฯ ว่า การที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดโครงการนี้ขึ้นทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 20 เพื่อเป็นการกระจายโอกาสแก่ยุวชนของชาติ ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน แสดงออกถึงความสามารถ ด้านกีฬาวอลเลย์บอลและเป็นการส่งเสริมยุวชนให้มาสนใจเล่นกีฬา มีโอกาสฝึกฝนตนเองสู่การเป็นนักกีฬา ในระดับจังหวัดและระดับชาติในอนาคต รวมทั้งให้ยุวชนที่เข้าร่วมโครงการฯใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

การแข่งขันครั้งนี้ มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รวม 10 ทีม แบ่งเป็นประเภททีมชาย 4 ทีม ประกอบด้วย ทีมโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ,โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ,โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตและทีมโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และประเภททีมหญิง 6 ทีม ทีมแรก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท) ,โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี,โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ),โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว และทีมโรงเรียนหงษ์หยกบำรุง

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับจังหวัดภูเก็ต เพื่อหาทีมชนะเลิศประเภททีมชายและประเภททีมหญิง เข้าไปทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างในเดือนพฤศจิกายน 2562 ต่อไป