ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตเสนอสารพัดปัญหาให้รมว.ท่องเที่ยวและกีฬารับไปพิจารณาแก้ไข

ภูเก็ตเสนอสารพัดปัญหาให้รมว.ท่องเที่ยวและกีฬารับไปพิจารณาแก้ไข

4 สิงหาคม 2019
446   0

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาหารือการพัฒนาท่องเที่ยวภูเก็ต ขณะที่ภาคเอกชนนำเสนอสารพัดปัญหาที่เป็นตัวฉุดท่องเที่ยวโต

 

 

 

 


เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2562 ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ส.ส.อุทัยธานี และคณะ ประชุมหารือและรับฟังข้อคิดเห็นในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธัญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.วิศาล พันธ์มณี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นางศิระวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นางกนนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย อดีตประธานกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา นายภูริต มาศวงศา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตอันดามัน ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผู้แทนหอการค้าภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมภูเก็ต สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง ตำรวจท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วม

 

 

 

 

 

โดย ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เสนอข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวในภูเก็ต โดยพบว่านักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตร้อยละ 33 มาแล้วกลับมาอีก จากที่คนภูเก็ตมี อัธยาศัย ไมตรีที่ดีกับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ต้นทุนทางวัฒนธรรม จากคุณภาพและความหลากหลายของที่พัก แต่ก็มีสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการให้แก้ไข ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยด้านคมนาคม ความเชื่อมโยงของระบบคมนาคม ความสะอาดของชายหาด สุขอนามัยด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงราคาค่าโดยสารรถรับจ้างทั่วไป เป็นต้น และพบว่านักท่องเที่ยวร้อยละ 90 ที่มาภูเก็ตเพราะหาดทราย ชายทะเล ดังนั้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาแล้วมาอีกครั้งที่ เป็นต้นไป ไม่รู้สึกเบื่อกับการมาภูเก็ต ภูเก็ตจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งจูงใจด้านอื่นๆ รวมอยู่ด้วย และในส่วนของค่าเงินบาทที่แข็งนั้นส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของภูเก็ต ที่ทำให้ต้นทุนการท่องเที่ยวในภูเก็ตของนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงในปัจจุบันแม้ว่า ค่าใช้จ่ายต่อวันต่อคนของนักท่องเที่ยวจะสูงขึ้นจาก 10 ปีที่แล้วมาก โดยเมื่อ 10 ปีที่แล้วอยูที่หัวละ 4,4509 บาท ในปัจจุบันเพิ่มเป็น 7,800 บาท แต่ปัจจัยมีผู้เล่นรายใหญ่และนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นมาก มีการจองโรงแรม ทัวร์ ผ่านทางแอพพิเคชั่นและออนไลน์มากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จองโดยตรงตามเคาน์เตอร์ทัวร์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนในภูเก็ตได้มีการนำเสนอข้อมูลและปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูเก็ต ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถรองรับการเติบโตทางการท่องเที่ยวของภูเก็ตได้ทัน ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหามัคคุเทศก์ ปัญหานักท่องเที่ยวที่ลดลง ปัญหาสล็อตของสนามบินภูเก็ต ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการผลักดันเกิดสนามบินที่พังงาและปัญหาการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะสิมิลัน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น เป็นหนึ่งในนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา ที่รัฐบาลจะต้องขับเคลื่อนต่อไป และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยว การมารับฟังปัญหาของภูเก็ตและพังงาในวันนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้เลยทางกระทรวงก็จะเข้าไปดำเนินการ ส่วนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นๆ ทางกระทรวงท่องเที่ยวฯจะได้ประสานกับทางกระทรวงนั้นๆ ต่อไป อย่างกรณีของการเรียกร้องให้สถานบริการที่ป่าตองเปิดได้เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดให้เหมาะสมกับเมืองท่องเที่ยว เรื่องนี้ตนได้หารือกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้ว กำลังพิจารณาอยู่ว่ามีพื้นที่ใดบ้างในประเทศไทยที่จะพิจารณาให้ปิดตี หรือปิดตี ซึ่งเมืองท่องเที่ยวสำคัญๆ ทุกเมืองจะได้รับการพิจารณาเท่าเทียมกัน และเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้อย่างแน่นอน 

อย่างไรก็ตาม การรับฟังปัญหาทางการท่องเที่ยวของภูเก็ตในวันนี้ เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ในวันที่ 25 ส.ค.นี้ ตนและคณะจะเดินทางมารับฟังปัญหาการท่องเที่ยวของภูเก็ตอีกครั้งหนึ่ง จึงอยากให้ภาครัฐและเอกชนในภูเก็ตรวบรวมปัญหาที่จะนำเสนอพร้อมกับส่งรายละเอียดเบื้องต้นไปยังกระทรวงท่องเที่ยว เพื่อที่จะได้ประสานไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการเชิญมาร่วมประชุมรับทราบปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป