ข่าวภูเก็ต » ศาลเยาวชนฯ ภูเก็ต เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ในคดีอาญา

ศาลเยาวชนฯ ภูเก็ต เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ในคดีอาญา

3 สิงหาคม 2019
1103   0

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมี น.ส.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดภูเก็ต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษาสมทบ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

 

 

 

 

น.ส.เขมจุฑา สุวรรณจินดาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 นอกจากจะได้กำหนดหลักการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญาโดยใช้มาตราตากโดยใช้มาตรการต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุขแล้ว ขณะเดียวกันยังได้กำหนดหลักการในการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดทางอาญาและครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการให้ความยินยอมการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู การร้องขอต่อผู้อำนวยการสถานพินิจที่จะฟ้องคดีอาญา การให้ความยินยอมในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาสิทธิในการได้รับการชดเชยความเสียหายโดยผู้กระทำผิด

 

 

 

 

โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญาให้ครบวงจรตามมาตรฐานสากลโดยการให้คำปรึกษาและแนะนำผู้เสียหายและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำผิดอาญาให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมและเพื่อให้ผู้เสียหายมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อผู้เสียหายที่ไม่ยินยอมและยินยอมเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูอยู่ตามมาตรา 90 และได้รับการช่วยเหลือและชดใช้เยียวยาในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรา 90