ข่าวสังคม » ส.ท่องเที่ยวฯ จับมือสถาบันขงจื้อภูเก็ตสนับสนุนกิจกรรมด้านภาษาจีน

ส.ท่องเที่ยวฯ จับมือสถาบันขงจื้อภูเก็ตสนับสนุนกิจกรรมด้านภาษาจีน

26 กรกฎาคม 2019
346   0

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต MOU กับสถาบันขงจื้อภูเก็ตสนับสนุนกิจกรรมด้านภาษาจีน

 

 

 

 

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  และนางสุพัตรา จารุอริยานนท์ อุปนายกฝ่ายบริหารกิจการภายใน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ Dr.Yang Wenbo ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายกฤณภัช อัศวธีระ เลขานุการสถาบันขงจื้อภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรามาดาเจ้าฟ้า เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาจีน จัดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาจีน และแลกเปลี่ยนการศึกษา พร้อมทำกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันลงนาม