ข่าวภูเก็ต » เทศบาลตำบลรัษฎา จัดฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย รองรับเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารและการอพยพหนีไฟ

เทศบาลตำบลรัษฎา จัดฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย รองรับเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารและการอพยพหนีไฟ

11 กรกฎาคม 2019
546   0

เทศบาลตำบลรัษฎา จัดฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย รองรับเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารและการอพยพหนีไฟ
เมื่อเวลา 13.30 น. (11 ก.ค.)นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย (ฝึกซ้อมแผนอาคารและดับเพลิงขั้นต้น) เพื่อรองรับเหตุการณ์ไฟไหม้สำนักงานและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 มีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลรัษฎา เข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ 
การฝึกซ้อมสาธารณภัย (ฝึกซ้อมแผนอาคารและดับเพลิงขั้นต้น) ได้จำลองสถานการณ์เกิดเหตุแผ่นดินไหวใกล้พื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและอาจส่งผลกระทบโดยตรงแจ้งให้เตรียมเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่อพยพทันที ภายในอาคารเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชั้นที่ 2 มีผู้บาดเจ็บและผู้ติดค้างในอาคารและได้ทำการอพยพออกจากอาคารไปยังจุดรวมพล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ไฟไหม้ในสำนักงานที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานข้างเคียง ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลตำบลเชิงทะเล อบต.เกาะแก้ว ร่วมฝึกซ้อมระงับเพลิงไหม้และฝึกซ้อมกับเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลรัษฎา 
 
นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวถึงการฝึกซ้อมครั้งนี้โดยมีเป้าหมายของการฝึกซ้อมเพื่อให้ข้าราชการ ,พนักงานและเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจระบบมาตรฐานความปลอดภัย และอัคคีภัยในเบื้องต้น อีกทั้งให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียจากเหตุอัคคีภัย มีทักษะในการช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น ถือเป็นการเตรียมพร้อมเบื้องต้น เนื่องจากในหลายที่เมื่อการเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้ง อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน และย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินไม่มากก็น้อย การขาดความเตรียมพร้อมในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากขาดการฝึกซ้อมย่อมทำให้ขาดทักษะในการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นย่อมจะเกิดความสับสน ไม่สามารถเข้าระงับเหตุหรือสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ อาจทำให้เพลิงเกิดการลุกลามขยายวงกว้างเป็นเพลิงรายใหญ่ขึ้นได้ อีกทั้งถ้าเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความสูญเสียขยายวงกว้างขึ้นได้