ข่าวภูเก็ต » ท่าอากาศยานภูเก็ตซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ “PEMEX2019” กู้ภัยเครื่องบินตกทะเล

ท่าอากาศยานภูเก็ตซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ “PEMEX2019” กู้ภัยเครื่องบินตกทะเล

10 กรกฎาคม 2019
725   0

ท่าอากาศยานภูเก็ตฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ “PEMEX2019” จำลองสถานการณ์การกู้ภัยอากาศยานอุบัติเหตุทางทะเล เตรียมพร้อมรับมืออุบัติภัย สร้างความมั่นใจสายการบิน-ผู้โดยสาร ขณะที่ผู้ว่าฯ ภูเก็ตขอให้ท่าอากาศยานภูเก็ตสรุปแผนฉุกเฉินที่กำหนดไว้ตามบทบัญญัติของ ICAO นำมาปรับปรุงบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉินแบบบูรณาการของจังหวัด

 

 

 

 

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 10 ก.ค.62 ท่าอากาศยานภูเก็ต ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Phuket International Airport Emergency Plan Exercise : PEMEX 2019) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้จำลองสถานการณ์ “การกู้ภัยอากาศยานอุบัติเหตุทางทะเล” ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในยาง การนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ต มีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อม นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) (รญภ.) ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พ.ต.อ.กิติพงษ์ คล้ายแก้ว ผกก.สภ.สาคู ตลอดจนหน่วยงานเกี่ยวข้องจากหมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการบินท่าอากาศยานภูเก็ต และหน่วยงานภายในจังหวัด เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อม

โดยการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานแบบเต็มรูปแบบของท่าอากาศยานภูเก็ต ในปีงบประมาณ 2562 นั้น ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้กำหนดรูปแบบสถานการณ์สมมุติเกี่ยวกับการกู้ภัยอากาศยานอุบัติเหตุทางทะเล โดยจำลองสถานการณ์ว่าอากาศยานแบบ ATR72 มีผู้โดยสารและลูกเรือรวมจำนวน 30 คน เส้นทางหาดใหญ่-ภูเก็ต ที่กำลังจะทำการลงจอด ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต แต่เนื่องจากขณะนั้นได้เกิดฝนตกและลมกรรโชกรุนแรงและอากาศยานเกิดปะทะกับกระแสลมที่มีลักษณะพุ่งลงในแนวดิ่งอย่างรุนแรง ส่งผลให้อากาศยานสูญเสียแรงยกและเสียการทรงตัวตกลงในทะเลห่างจากจุดอ้างอิงสนามบิน 1.8 กิโลเมตร บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในยาง ส่งผลให้อากาศยานได้รับความเสียหายทั้งลำ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยด่วน จำนวน 3 คน บาดเจ็บรอการรักษาพยาบาล จำนวน 7 คน และบาดเจ็บเล็กน้อยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้จำนวน 20 คน ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานภูเก็ต บทที่ 15 “การกู้ภัยอากาศยานอุบัติทางทะเล” ด้วยเป้าหมายที่สำคัญคือ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

 

 

 

ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินในปีงบประมาณ 2562 นั้น ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ยกประเด็นของอากาศยานอุบัติเหตุในทะเลมาเป็นหัวข้อหลักเนื่องจากท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นท่าอากาศยานเดียวของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีกายภาพทางท่าอากาศยานติดต่อกับทะเล จึงมีความจำเป็นในการกำหนดรูปแบบของสถานการณ์ฝึกซ้อมให้สอดคล้องกับภายภาพและเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับกรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 82 เรื่องระบบการจัดการด้านนิรภัยสนามบินและตามข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) Doc 9137 Airport Service Manual ที่ระบุให้ท่าอากาศยานแต่ละแห่งควรจัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยานอยู่เป็นประจำ และเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทสายการบิน และบริษัทผู้ประกอบการ ถือปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตนหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความ มั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร ผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต อีกด้วย

 

 

 

 

“ สำหรับการฝึกซ้อมแผนการกู้ภัยในทะเล เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพราะว่า เนื่องจากท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นท่าอากาศยานเดียวในประเทศไทยที่มีอานาเขตแล้วก็มีภูมิศาสตร์ติดอยู่กับชายทะเล ซึ่งทำให้เราจะต้องมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของอากาศยานหากเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในท้องทะเล ซึ่งการกู้ภัยทางทะเลนี้เราได้มีข้อตกลงกับทัพเรือภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งบูรณาการในการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยดี จะเห็นได้ว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ถือแม้ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมในครั้งแรก ก็ได้ประสบความสำเร็จพอสมควร” ร.ต.ธานี กล่าว และว่า

 

 

 

 

“อย่างไรก็ตามในการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ขอให้ทางท่าอากาศยานภูเก็ตสรุปแผนฉุกเฉินป้องกันภัยทางทะเลของท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อไปบูรณาการกับแผนฉุกเฉินของทางจังหวัดภูเก็ตประกอบกับจะต้องมีการวางแผนวางกำลังในเรื่องของจิตอาสา ซึ่งเป็นหนึ่งกำลังที่ได้รับโปรดเกล้าให้มาประจำอยู่ในทุกจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ก็เน้นย้ำว่าแผนทุกท่าอากาศยานที่กำหนดไว้ตามบทบัญญัติของ ICAO อยากให้นำมาปรับปรุงบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉินแบบบูรณาการของจังหวัดด้วย ก็หวังว่าในปีหน้าทางท่าอากาศยานภูเก็ตกับทุกภาคส่วนเราจะฝึกซ้อมการกู้ภัยอากาศยานในทะเลอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความชำนาญ ความเข้าใจ ความร่วมมือหากเกิดอุบัติภัยหรืออุบัติเหตุในลักษณ์นี้เกิดขึ้น เพราะว่าเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นในประเทศไทย”