ข่าวภูเก็ต » นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภูเก็ตตรวจเยี่ยมการฝึกระดับชาติ IDMEx 2019  

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภูเก็ตตรวจเยี่ยมการฝึกระดับชาติ IDMEx 2019  

8 กรกฎาคม 2019
303   0

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกระดับชาติ IDMEx 2019 ด้านการเตรียมพร้อมรับมือ และเผชิญเหตุสึนามิแบบบูรณาการ

 

 

 

 

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนถึงเวลา15.00 น.(8 ก.ค.) พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการพ.ศ.2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019) กรณีภัยจากสึนามิด้านการฝึกปฏิบัติ 6 สถานี ณ บริเวณท่าเรือน้ำลึก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยเยี่ยมชมการสาธิตการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงรับชมนิทรรศการการจัดการแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัย

 

 

 

 

การฝึกฯ ในครั้งนี้ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดการฝึกฯ ในระหว่างวันที่ 4-8 ก.ค.62 ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยในวันนี้(8 ก.ค.)เป็นการฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดการศูนย์พักพิงรองรับผู้อพยพ การค้นหาและกู้ภัย การปฏิบัติทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการสื่อสาร ประสานงานและสั่งการ การจัดการทรัพยากร และจิตอาสาสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการการจัดการแสดงเครื่องมืออุปกรณ์ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย

ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นระบบและมีเอกภาพ โดยเฉพาะภัยจากสึนามิ ซึ่งเมื่อปี พ.ศ.2547 พื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยได้รับความเสียหายจากคลื่นสึนามิ ซึ่งสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสภาพจิตใจของประชาชน IDMEx 2019 จึงถือเป็นครั้งแรกของการฝึกระดับชาติด้านการเตรียมพร้อมรับมือและเผชิญเหตุสึนามิแบบบูรณาการ โดยมุ่งทดสอบกลไกการปฏิบัติของกระบวนการแจ้งเตือนภัย การสั่งการแก้ไขปัญหา การเผชิญเหตุและอพยพประชาชน รวมถึงการจัดการผลกระทบจากสึนามิอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัยของภาครัฐ

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ การฝึก IDMEx 2019 ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภาคส่วนมีความเข้าใจบทบาทภารกิจ ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และแผนปฏิบัติการเฉพาะด้าน อีกทั้งยังเป็นการค้นหาปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อน และปัจจัยแห่งความสำเร็จ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการภัยสึนามิ รวมถึงเป็นต้นแบบการต่อยอดการจัดการในภาวะฉุกเฉินของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

 

 

อย่างไรก็ตามภายหลังเยี่ยมชมการฝึกนายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้โอวาทและตรวจเยี่ยมกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมการฝึกซึ่งประกอบด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับหน่วยทหารฝ่ายพลเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาก 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน

และก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีได้เข้าฟังบรรยายสรุปความเป็นมาโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกจากอธิบดีกรมธนารักษ์และรับฟังการบรรยายในส่วนของการพัฒนาจากผู้เช่าบริหารท่าเทียบเรือน้ำลึกดังกล่าวด้วย