ข่าวสังคม » อบรมแกนนำเยาวชน Gen Z ภูเก็ต พัฒนาเป็นผู้นำการไม่สูบบุหรี่อย่างมีคุณภาพ

อบรมแกนนำเยาวชน Gen Z ภูเก็ต พัฒนาเป็นผู้นำการไม่สูบบุหรี่อย่างมีคุณภาพ

29 มิถุนายน 2019
393   0

สื่ออาสามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดกิจกรรมโครงการ “Gen Z STRONG : ไม่สูบ”เพื่อพัฒนาสมรรถนะแกนนำเยาวชน Gen Z ภูเก็ตปลอดบุหรี่

 

 

 

 

 

เมื่อเวลา 09.30 น.(29 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ลานมังกร เทศบาลนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะแกนนำเยาวชน Gen Z ภูเก็ตปลอดบุหรี่ จัดโดยสื่ออาสามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ภายใต้การสนับสนุนของเทศบาลนครภูเก็ตและ สสส. มีนายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต คณะวิทยากร และนักเรียนที่ร่วมการอบรม ร่วมในพิธีเปิด

 

 

 

 

น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า การแก้ปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่ ต้องให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องใน 2 เรื่อง คือการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่แล้วให้เลิกสูบบุหรี่ และรณรงค์ป้องกันไม่ให้เยาวชนไปเสพติดบุหรี่

จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2560 พบว่า ขณะนี้มีเยาวชนอายุ 15-19 ปี ติดบุหรี่แล้วถึง 447,084 คน ซึ่งเด็กไทยที่สูบบุหรี่ทุกๆ 10 คนนั้น 7 คน จะติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต จากสถิติที่พบว่า เยาวชนกลุ่มอายุ 15-19 ปี หรืออายุน้อยกว่านี้ มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่วงจรการเสพติดบุหรี่ ในประเทศไทยเรามีเด็กและเยาวชนวัยเรียน 14 ล้านคน หากโรงเรียน ทั่วประเทศปลอดบุหรี่ได้อย่างแท้จริง ก็จะลดโอกาสการเสพติดบุหรี่ของเด็กและเยาวชนได้ปีละนับหมื่นคน จึงขอเชิญชวนคุณครู และเยาวชน Gen Z ภูเก็ตได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานรณรงค์ป้องกัน Gen Z จากการสูบบุหรี่ ซึ่งนอกจากการจัดให้โรงเรียน สถานที่สาธารณะในชุมชนปลอดบุหรี่ตามกฎหมายแล้ว การสอนให้เยาวชน Gen Z รู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ รู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ และการให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับบุหรี่กับสุขภาพ จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน Gen Z ที่จะไม่เข้าไปทดลองจนเกิดการเสพติดบุหรี่ในอนาคต

ดังนั้นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่จึงเป็นมาตรการที่สำคัญยิ่งและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนกลุ่ม Gen Z ในจังหวัดภูเก็ต ได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้เป็นผู้นำด้านการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

ด้าน น.ส.เขมวันต์ เหมราช ในนามสื่ออาสามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่พื้นที่จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์และปัญหาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของอุตสาหกรรมบุหรี่ ขณะนี้มีเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี ติดบุหรี่แล้วถึง 1ล671,194 คน หากเรายังคงปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่ก้าวเข้ามาเป็นทาสของบุหรี่เขาก็จะตกเป็นทาสไปตลอดชีวิต เพราะบุหรี่มีอำนาจเสพติดสูงมาก

จากสถานการณ์และปัญหาดังกล่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ได้จัดทำโครงการ “Gen Z STRONG : ไม่สูบ” โดยมุ่งเน้นป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ให้เริ่มสูบ ซึ่งถ้าหากเรารณรงค์และป้องกันเด็กไทยจากการเสพติดบุหรี่ โดยเฉพาะกลุ่ม Generation Z คือผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2538-2552 หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 7-20 ปี ในปีพ.ศ.2559 ก็จะสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลงได้ ซึ่งต้องระดมความร่วมมือจากหลายภาคส่วนให้ร่วมกันสร้างกระแสในเรื่องดังกล่าว

ดังนั้นมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสื่ออาสามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่พื้นที่จังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน Gen Zภูเก็ตปลอดบุหรี่ เพื่อให้เยาวชนได้คิดกระบวนการ กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ด้วยตัวเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการควบคุมยาสูบในจังหวัดภูเก็ตโดยแกนนำเยาวชนได้เป็นรูปธรรม