แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 1

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 1

26 มิถุนายน 2019
744   0

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 1

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 1 โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุม และในส่วนของฝ่ายบริหาร มีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสภา ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการนี้ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ได้ตั้งกระทู้ถามในที่ประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต  เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าโครงการต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งได้ผ่านงบประมาณไปทั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินสะสม เงินเหลือจ่าย ซึ่งเป็นงบประมาณที่มีประโยชน์ในส่วนของการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และเป็นงบที่จะไปช่วยพัฒนาในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินงานเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วม ที่บ้านบ่อไทรและในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และนอกจากนี้ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ยังได้สอบถามเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ อาทิ ระเบียบการใช้สนามกีฬาสุระกุล การดำเนินงานโครงการมัสยิดกลาง โครงการสระว่ายน้ำ ตำบลกะทู้ เป็นต้น