แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายชุมชนกิ่งแก้ว

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายชุมชนกิ่งแก้ว

26 มิถุนายน 2019
522   0

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ชุมชนกิ่งแก้ว ต.รัษฎา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ชิคุนกุนยา

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ในเขตชุมชนกิ่งแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยามาสู่คน

ทั้งนี้ ในส่วนของประชาชนขอให้ยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ เก็บบ้านให้สะอาด ไม่รกทึบจนเป็นที่เกาะพักของยุงลาย, เก็บขยะ เศษภาชนะที่อาจมีน้ำขังไม่ให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเก็บภาชนะใส่น้ำปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หากประชาชนมีไข้สูงเฉียบพลันและไข้นานเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขน ขา ข้อพับ ควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โทร 076-358-888 สายด่วน 1131