ข่าวเศรษฐกิจ » รพ. สิริโรจน์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติยกระดับคุณภาพงานศัลยกรรมตกแต่งความงาม

รพ. สิริโรจน์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติยกระดับคุณภาพงานศัลยกรรมตกแต่งความงาม

21 มิถุนายน 2019
1044   0

PPSI โดย รพ. สิริโรจน์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5th PPSI Breast Aesthetic Surgical Excellence Workshop 2019 ยกระดับคุณภาพงานศัลยกรรมตกแต่งความงาม

 

 

 

ในระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2019 สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต Phuket Plastic Surgery Institute (PPSI) โดย โรงพยาบาลสิริโรจน์ Siriroj International Hospital ร่วมกับ Johnson & Johnson (Thailand) Ltd. (Mentor) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5th PPSI’S Breast Aesthetic Surgical Excellence Workshop 2019 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า เพื่อยกระดับคุณภาพวงการศัลยกรรมตกแต่งความงามไทยให้แพทย์ และบุคลากรได้มีโอกาสแสดงศักยภาพความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เผยแพร่องค์ความรู้พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค และประสบการณ์ใหม่ๆ กับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากทั่วโลก อาทิ ไทย อเมริกา สิงคโปร์ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ฯ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำเสนอเผยแพร่ผลงานอีกด้วย โดยมีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งความงาม ตัวแทนจากโรงพยาบาล หรือจากสถาบันความงามต่างๆ กว่า 150 ท่าน

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5th PPSI’S Breast Aesthetic Surgical Excellence Workshop 2019 ประกอบไปด้วยการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ใช้ในวงการศัลกรรมตกแต่งความงาม รวมถึงเทคนิคต่างๆ ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน อาทิ การผสมผสานการใช้ไขมันในการผ่าตัดเต้านมร่วมกับ หรือแทนการใช้ซิลิโคน การใช้เทคโนโลยี Crisalix 3D มาประยุกต์ใช้ด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามเพื่อแสดงภาพจำลอง 3 มิติ ทำให้เห็นรูปลักษณ์หลังการทำศัลยกรรม ก่อนที่จะตัดสินใจทำศัลยกรรม เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการออกแบบแก้ไขจุดบกพร่องให้ตรงความต้องการ และสมบูรณ์แบบที่สุด และที่สำคัญไปกว่านั้นในการประชุมครั้งนี้จัดให้มี Live Surgery Conference เคสตัวอย่างผ่าตัดศัลยกรรมเต้านม ถ่ายทอดสดส่งตรงจากห้องผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จาก โรงพยาบาลสิริโรจน์ โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับแพทย์จากอเมริกา และจีน

นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฯ ยังจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต Phuket Plastic Surgery Institute (PPSI)  และตัวแทนจากประเทศจีนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการทำศัลยกรรมตกแต่งความงาม สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างฐานลูกค้าใหม่ก้าวสู่ตลาดผู้รับบริการจากประเทศจีนอย่างเต็มรูปแบบ