ข่าวภูเก็ต » เลือกเจ้าอาวาสวัดเก็โฮ่ บุคคลต้นแบบเข้ารับรางวัลพระปฐมเจดีย์ทอง

เลือกเจ้าอาวาสวัดเก็โฮ่ บุคคลต้นแบบเข้ารับรางวัลพระปฐมเจดีย์ทอง

18 มิถุนายน 2019
414   0

จังหวัดภูเก็ตคัดเลือก พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์  เจ้าอาวาสวัดอนุภาษกฤษฎาราม เป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเพื่อรับรางวัลพระปฐมเจดีย์ทอง ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2562

 

 

 


เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมเพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเข้ารับรางวัลพระปฐมเจดีย์ทอง โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนากำหนดจัดมอบรางวัลพระปฐมเจดีย์ทอง ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ.2562 โดยกำหนดเป้าหมายบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลในส่วนจังหวัดจังหวัดละ 1 รูป หรือ 1 คน เพื่อเข้ารับรางวัลพระปฐมเจดีย์ทอง ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพระปฐมเจดีย์ทอง โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

 

 

 

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีผลงานด้านการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาเป็นที่ประจักษ์อุทิศตนและสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ประพฤติตนในกรอบศีลธรรมอันดีงาม โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการและด้านสาธารณสงเคราะห์

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 2 รายคือ พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์ เจ้าอาวาสวัดอนุภาษกฤษฎาราม หรือวัดเก็ตโฮ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อุปถัมภ์หรือคุ้มครองพระพุทธศาสนาด้านศึกษาสงเคราะห์ และนายปราโมทย์  รัตนมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อุปถัมภ์หรือคุ้มครองพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

จากการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการมีมติคัดเลือก บุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเพื่อเข้ารับรางวัลพระปฐมเจดีย์ทอง เป็นผู้แทนของจังหวัดภูเก็ต คือ พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์ เจ้าอาวาสวัดอนุภาษกฤษฎาราม เป็นตัวแทน เพื่อเข้ารับรางวัลพระปฐมเจดีย์ทอง ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2562 ต่อไป