ข่าวภูเก็ต » การท่าภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการ “ท่าอากาศยานภูเก็ตรักษ์ชุมชน”

การท่าภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการ “ท่าอากาศยานภูเก็ตรักษ์ชุมชน”

18 มิถุนายน 2019
563   0

ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดชายหาด ในโครงการ “ท่าอากาศยานภูเก็ตรักษ์ชุมชน” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

 

 

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานสนามกีฬาด้านข้างสโมสรศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ร.ต.ธานี  ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ท่าอากาศยานภูเก็ตรักษ์ชุมชน” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 โดยกิจกรรมดังกล่าว ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  เพื่อช่วยกันรณรงค์รักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บนชายหาด ตั้งแต่บริเวณหัวทางวิ่ง 09 ถึงอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ให้ดูสะอาด สวยงาม ปราศจากขยะ เป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีส่วนราชการ, ผู้ประกอบการ , สายการบิน , โรงเรียนต่างๆ ที่อยู่โดยรอบ ท่าอากาศยานภูเก็ตและชุมชนใกล้เคียงท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ  850 คน

 

 

 

 

ร.ต.ธานี  ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นท่าอากาศยานที่มีพื้นที่ติดต่อกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต เช่น อุทยานแห่งชาติสิรินาถและหาดไม้ขาว ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ในช่วงมรสุมจะมีปริมาณขยะลอยมาติดบริเวณหน้าหาดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงาม และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การสร้างความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต จึงได้จัดโครงการ “ท่าอากาศยานภูเก็ตรักษ์ชุมชน” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันนี้ ซึ่งสอดคล้องกับวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปีที่ผ่านมา