แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ภูเก็ต ปี 2562

อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ภูเก็ต ปี 2562

11 มิถุนายน 2019
476   0

อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ภูเก็ต ปี 2562  “หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดภูเก็ต ปี 2562 โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ. กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นางสาวฌลาณัฏฐ์ คิดใจเดียว ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้มีเกียรติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี  เพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตระหนักถึงการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้กำหนดประเด็นหลักในเรื่องเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ตามคำขวัญของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ที่ว่า “BEAT AIR POLLUTION; We can’t Stop Breathing But We Can Do Something About The Quality Of Our Air” (หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

การจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย การมอบรางวัลประกวดเรียงความ หัวข้อ “มลพิษทางอากาศ เราสามารถช่วยลดได้” การมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “รักษ์ภูเก็ต บอกต่อด้วยภาพ” การประกวดวาดภาพของนักเรียน หัวข้อ “มลพิษทางอากาศ เราสามารถช่วยลดได้” การรับฟังเสวนา “การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยมือเรา” เวทีสาธิตวิธีทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก การทำสบู่สมุนไพร การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น การทำสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ และชมนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต