ข่าวภูมิภาค » สสจ.เตือนระวังโรคไข้เลือดออกช่วงหน้าฝน ล่าสุดตายแล้ว 1 ราย

สสจ.เตือนระวังโรคไข้เลือดออกช่วงหน้าฝน ล่าสุดตายแล้ว 1 ราย

11 มิถุนายน 2019
815   0

สสจ.เตือนระวังโรคไข้เลือดออกช่วงหน้าฝน การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดกระบี่ มี ผู้ป่วยสะสม แล้ว กว่า 240 ราย ล่าสุดเสียชีวิตแล้ว 1 ราย เจ้าหน้าที่ต้อง เร่งเข้ากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามชุมชน เนื่องจากเข้าสู่หน้าฝน

วันที่ 11 มิ.ย.62 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ เข้าฉีดพ่นสารเคมี กำจัดยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชน หมู่ 11 ตำบลกระบี่น้อย เพื่อควบคุมไม่ให้โรคไข้เลือดออกแพร่ระบาด หลังพบผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-วันที่ 8 มิ.ย.62 รวม 249 คน และเสียชีวิต 1 คน เป็นเด็กชาย อายุ 8 ปี พื้นที่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ โดยเฉพาะที่ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือกระบี่ มีผู้ติดเชื้อแล้ว รวม จำนวน 11 คน

นายแพทย์ เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปีถึงขณะนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออกในจังหวัดกระบี่ 249 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิต 1 คน ตอนนี้ได้ตั้ง war Room ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มาตรการรับการระบาดโรคไข้เลือดออกในฤดูฝน เพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยทีม SAT จังหวัดติดตามสถานการณ์โรค โดยชี้เป้าตำบลที่มีรายงานผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง และมีการระบาดต่อเนื่องเกิน 28 วัน โดยเสนอให้เปิด EOC ระดับจังหวัด/อำเภอที่เข้าเกณฑ์ จังหวัดสุ่มประเมินลูกน้ายุงลายในพื้นที่ระบาดระดับอำเภอ เพื่อติดตามกากับ และเสริมพลังพื้นที่

สำหรับมาตรการควบคุมโรค กำหนดแผนดาเนินมาตรการลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ดำเนินการสำรวจและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายในโรงเรียน รวมทั้งการพ่นเคมีกาจัดยุงลายตัวเต็มวัยช่วงเปิดเทอม อย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน สุ่มสำรวจลูกน้ายุงลายในโรงพยาบาล เป้าหมายค่าดัชนีลูกน้ายุงลายในโรงพยาบาลต้องเป็นศูนย์ ทั้งในส่วนบริการและบ้านพักเจ้าหน้าที่ พื้นที่พบผู้ป่วยรายแรก (Index Case) ให้ดาเนินการตามมาตรการ 3-3-1 (3-3-day1) มุ่งเน้นทายากันยุงในผู้ป่วย และฉีดพ่นสเปรย์กระป๋องในบ้านผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง จังหวัดสุ่มประเมินการดาเนินการตามมาตรการ 3-3-1 ได้มีการสั่งการเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณะสุขชุมชน อสม. ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ส่วนประชาชนก็ควรคว่ำภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว อย่าให้มีน้ำท่วมขัง เพื่อป้องกันยุงวางไข่ หากพบผู้ป่วยต้องสงสัย ให้รีบนำมาพบแพทย์โดยด่วน ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง

ภาพ/ข่าว : ดิษ เมืองดาบ ผู้สื่อข่าวกระบี่