ข่าวสังคม » ทต.ราไวย์จัดอบรมระเบียบวินัยจราจร-รณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100%

ทต.ราไวย์จัดอบรมระเบียบวินัยจราจร-รณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100%

10 มิถุนายน 2019
769   0

เทศบาลตำบลราไวย์จัดโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2562 ที่โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% โดยมีนายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ คณะครู นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิด

 

 

 

 

นายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ปี พ.ศ.2545–2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ซึ่งรัฐบาลได้มอบนโยบายให้ภาครัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการวางมาตรการ จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยโดยเน้นสร้างความตระหนักให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานองค์กรต่าง ๆ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของประชากร เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน กำหนดการอบรม 1 วันในวันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมจากสถานีตำรวจภูธรฉลองบริษัทเอ.พีฮอนด้า จำกัดและบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ภูเก็ต สาขาป่าตอง

 

 

 

 

ขณะที่นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า จากสถิติผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยที่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 43.70 และไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 56.30 โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีผู้สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 18 ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 50 ไม่ระบุร้อยละ 32 ในส่วนของตำบลราไวย์ ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน เสียชีวิตจำนวน 7 ราย สาเหตุจาก 3 ประการคือ การไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถด้วยความเร็ว เมาแล้วขับ เนื่องจากพฤติกรรมผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัย ขาดวินัยจราจร สภาพความพร้อมของรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพและขาดความรู้ ความเข้าใจกฎหมายจราจร