แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระราชินี”

อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระราชินี”

3 มิถุนายน 2019
214   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT Phuket)