แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

3 มิถุนายน 2019
548   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

 

 

 

 

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานฝ่ายต่างๆ และคณะจิตอาสา จังหวัดภูเก็ต ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ทั้งพิธีพลีกรรมตักน้ำ พิธีทำน้ำอภิเษก พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และนำคณะถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต อ่านประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำวีดีทัศน์ประมวลภาพการปฏิบัติงานในช่วงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่งดงามและหาชมยาก มาร่วมแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมและร่วมรับประทานอาหารอย่างมีความสุข ความประทับใจในกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562