แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาให้ความรู้แกนนำในการคัดกรองสุขภาพฯ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาให้ความรู้แกนนำในการคัดกรองสุขภาพฯ

3 มิถุนายน 2019
438   0

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาให้ความรู้แกนนำในการคัดกรองสุขภาพและให้บริการวัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรคในกลุ่มเสี่ยง

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาให้ความรู้แกนนำในการคัดกรองสุขภาพและให้บริการวัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรคในกลุ่มเสี่ยง ตาม “โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายสมคิด สุภาพ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

 

 

 

นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญในการให้วัคซีนป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 จึงได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 120 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคที่สามารถป้องกันด้วยวัคซีน สามารถนำไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนได้ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และช่วยให้การดำเนินงานบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรับฟังความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านงานควบคุมโรค ซึ่งเป็นวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนและความสำคัญของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรค และนำความรู้ ความเข้าใจทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของตนเองและประชาชนในชุมชนต่อไป.