ข่าวภูเก็ต » เรือนจำภูเก็ตปล่อยตัวผู้ต้องกักขัง รับพระราชทานอภัยโทษ 216 คน

เรือนจำภูเก็ตปล่อยตัวผู้ต้องกักขัง รับพระราชทานอภัยโทษ 216 คน

15 พฤษภาคม 2019
891   0

เรือนจำภูเก็ตปล่อยตัวผู้ต้องกักขัง รับพระราชทานอภัยโทษ 216 คน

 

 

 

 

เมื่อ 15 พ.ค.62 ที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจสอบผู้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายสุนทร เดชรักษา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต , หัวหน้าส่วนราชการ ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ต้องกักขัง จำนวน 216รายได้รับการปล่อยตัวในวันนี้

 

 

 

 

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัวไป เพื่อเปิดโอกาสให้ได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชาติสืบไป เพื่อเป็นการรองรับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 

สำหรับยอดผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขังปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 ของเรือนจำภูเก็ตในครั้งนี้ มีนักโทษเด็ดขาด จำนวน 189 คน เป็นชาย 156 คน เป็นหญิง 33 คน และผู้ต้องกักขัง จำนวน 27 คน เป็นชาย 21 คน เป็นหญิง 6 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 216รายได้รับการปล่อยตัว โดยที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมก่อนที่จะส่งบุคคลเหล่านี้กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น ให้การศึกษา การพัฒนาจิตใจ การแนะแนวทางประกอบอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถกลับไปใช้ชีวิตใน

 

 

 

 

 


ด้านนายสุนทร เดชรักษา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การปล่อยตัวผู้ต้องกักขังถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเพราะว่าปีนี้มีการพระราชทานอภัยโทษมากเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่ง พิจารณาตามเกณฑ์ที่พระราชกฤษฎีกาได้ประกาศในราชกิจจาไปแล้วจะเป็นกรอบในการพิจารณา ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ คนที่ถูกจองจับตามระเบียบและกรอบที่กำหนดทุกคนเพียงแต่ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ไหนเท่านั้นเอง บางท่านอาจจะไม่ได้ถูกปล่อยตัวมา เพราะว่าคนที่ปล่อยตัวโทษจะอยู่ไม่เกิน 1-2 ปี หลังจากนั้น 2 ปีขึ้นไปก็จะดูว่าทำความดีแค่ไหน แต่ทุกคนได้รับพระราชทานอภัยโทษลดลั่นกันตามสัดส่วนที่ตัวเองได้ถูกจองจำไป.