ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตเตรียมการรับเสด็จพระเทพฯ

ภูเก็ตเตรียมการรับเสด็จพระเทพฯ

13 พฤษภาคม 2019
712   0

จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จไปทรงพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.62 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายประกอบ กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา ในวันที่ 24 พ.ค.62 โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระบรมราชูปถัมภ์พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ในการนี้จังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมอบภารกิจในการเตรียมรับเสด็จ ทั้งนี้เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการถวายความปลอดภัยสูงสุด