แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต

12 พฤษภาคม 2019
414   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวังภูเก็ต (หลังเก่า) ชั้น 1 นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวฌลาณัฏฐ์ คิดใจเดียว ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

ในการนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องการขึ้นทะเบียนสุนัขจรจัดภูเก็ต ตาม พรบ.ทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ผลการดำเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจรจัดในปีงบบประมาณ 2561-2562 การจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตและประชากรสุนัข รวมถึงพิจารณาการสนับสนุนงบอุดหนุนบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพิธีมอบอาหารพระราชทานในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง ณ บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต วันที่ 23 พฤษภาคม 2562