ข่าวพระราชสำนัก » พระโคเสี่ยงทาย วันพืชมงคง ปี62 กิน ข้าว-น้ำ-หญ้า

พระโคเสี่ยงทาย วันพืชมงคง ปี62 กิน ข้าว-น้ำ-หญ้า

9 พฤษภาคม 2019
1905   0

พระโคเสี่ยงทาย วันพืชมงคง ปี62 กิน ข้าว-น้ำ-หญ้า

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี มายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ.2562 โดย “มีศักดิ์ ภักดีคง” รองปลัดเกษตรฯ กราบบังคัมทูลผลการเสี่ยงทายพระยาแรกนา ปี 62 ได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ ส่วนพระโคกินเลี้ยงเสี่ยงทายปี 62 กิน ข้าว พยากรณ์ว่าธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี โดยพระโคยังกินน้ำและหญ้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าปีนี้จะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร และมังสาหารจะสมบูรณ์ดี