แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

6 พฤษภาคม 2019
438   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองบางใหญ่ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองบางใหญ่ เพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธี ณ ลานจอดรถโรงยิม 4,000 ที่นั่ง เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งมั่นให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาคลองบางใหญ่ เพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาและประชาชนภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก