แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน “กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก” ประจำปี 2562

อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน “กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก” ประจำปี 2562

6 พฤษภาคม 2019
486   0

 

อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน “กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก” ประจำปี 2562

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางอารีย์  แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก ประจำปี 2562 โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ และนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต โค้ชผู้ฝึกสอน ผู้มีเกียรติ และผู้ปกครอง เข้าร่วม ณ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก ประจำปี 2562  ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 486 คน แยกเป็น ฟุตบอล 336 คน ว่ายน้ำ 150 คน ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะวิทยากรที่ดำเนินการฝึกอบรมแก่เยาวชนในครั้งนี้ เยาวชนทุกคนได้ให้ความร่วมมือและตั้งใจฝึกฝนเป็นอย่างดี จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านกีฬาฟุตบอลและว่ายน้ำ เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

นางอารีย์  แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวว่า ขอให้เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อบจ.ภูเก็ต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะฝึกกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้เป็นประจำทุกปี ในการนี้ ขอขอบคุณคณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจ จนทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี