ข่าวภูเก็ต » ผู้ว่าฯ นำจิตอาสาภูเก็ตร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ผู้ว่าฯ นำจิตอาสาภูเก็ตร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

6 พฤษภาคม 2019
618   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลําน้ำคูคลอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ณ คลองบางใหญ่ เขตเทศบาลนครภูเก็ต เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

 

 

เมื่อเวลา 08.00 น.(6 พ.ค.) ณ ลานจอดรถโรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีด้วย หัวใจ” พัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลําน้ำคูคลอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ณ คลองบางใหญ่ เขตเทศบาลนครภูเก็ต เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

 

 

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ พระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางพระราชดำริต่างๆในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เนื่องในวโรกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดภูเก็ต จึงจัดทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีด้วย หัวใจ” พัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลําน้ำคูคลอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ณ คลองบางใหญ่ เขตเทศบาลนครภูเก็ต

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่มีจิตอาสา กว่า 1,000 คนเข้าร่วมฟื้นฟูพัฒนากำจัดขยะ วัชพืช ในแหล่งน้ำ และเก็บกวาดขยะโดยรอบ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข มีรอยยิ้ม และมีความสามัคคี